Publicering av bild på tidigare anställd utan samtycke

FRÅGA
HejJag har arbetat på en privat skola där jag efter en tid inte ville vara delaktig i elevsynen, hela lärarlaget sade upp sig då skolan bara agerade i vinstdrivande syfte och vi inte kunde stå för elevsynen. Jag sjukskrev mig och sade upp mig. Under min sjukskrivning fick jag till mig att man under möte o dyl hade talat om mig offentligt och anklagat mig för att inte sköta mitt jobb vilket jag konfronterade arbetsgivaren med men hon nekade.Min anställning slutade 21 december. Idag hittar jag bilder på mig på förstasdian på hemsidan i marknadsföringssyfte för skolan, detta är bilder jag inte godkänt för publicering, dessa bilder kommer även att tryckas i reklam och kataloger inför nästa läsår.Jag undrar om detta är lagligt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Tillämplig lag
I Lag (1978:800) om namn och bild i reklam behandlar man dessa typer av fall där bilder på annan publiceras i reklam- och marknadsföringssyfte av näringsidkare utan dennes godkännande Lagens 1 § stadgar att "Näringsidkare får icke vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke. Med namn jämställs annan beteckning som klart utpekar viss person."

Bedömning
Under förutsättning att det är som du säger att skolan publicerade bilder på dig i marknadsföringssyfte, träffas detta av förbudsreglerna i ovanstående lag. Enligt 2 § samma lag kan skolan dömas till böter om de uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosatt dessa regler.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Reklam och marknadsföring (130)
2021-01-03 Får jag fota byggnader och liknande och göra reklam för försäljning av fotografierna?
2020-12-31 Upplysningsplikt eller skyldighet att informera om kommande kampanjer
2020-12-23 Vad kom Högsta domstolen fram till i NJA 1999 s. 749?
2020-12-16 Vad innebär vilseledande marknadsföring?

Alla besvarade frågor (88291)