Provtagning för ADHD-medicin

FRÅGA
Hej Lawline,Jag har diagnosen ADHD och är inskriven på en neuropsykiatrisk mottagning där jag får min ADHD-medicin utskriven. Jag är 22 år och har gått på samma medicinering i ca 5 år. Nu har jag fått ett brev från mottagningen där det står att det är dags för årskontroll (mötets syfte beskrivs på detta vis: förstå hur jag mår, planera ev. vidare insatser och kunna fortsätta skriva ut mediciner på ett säkert sätt).Innan denna årskontroll som är "del av en rutin för alla patienter" ska jag genomföra ett ett antal prover. Provtagningen innefattar följande:- "Blodprov ingår som mäter alkoholkonsumtion"- "Drogscreening sker med övervakat urinprov"Vidare står det "Har du inte lämnat prover, eller hört av dig inom en månad från det att du fått detta brev förutsätter vi att du inte önskar fortsätta kontakten här och avslutar dig från mottagningen." Jag använder inte droger eller missbrukar alkohol och ser därför inte att mottagningen skulle ha anledning att tro detta. Mina frågor:1. Måste jag genomföra testerna för att få min medicin utskriven?2. Vilka rättigheter har jag? 3. Vilka rättigheter har min mottagning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga har tagits upp av JO efter anmälningar från patienter. JO har framfört kritik mot regionerna som uppställt kraven på provtagning. Enligt JO ska dessa krav endast uppställas efter individuell bedömning och tillfredställande information till patienten. Därmed är det enligt JO inte berättigat att samtliga patienter får genomgå prover som rutin. Det får inte finnas obehöriga påtryckningar, dock kan provtagning vid individuell bedömning vara nödvändig för att upprätthålla patientsäkerhet. Som svar på dina frågor kan sägas att det verkar som att det inte finns någon särskild anledning till varför just du ska genomgå proverna utan att dessa omfattar alla patienter, varför du inte borde vara tvungen att genomgå dessa prover. I detta fall bör du få information och du ska ha en chans att fatta välgrundade beslut, dvs du ska få veta dina handlingsalternativ om drogfrihet inte kan bekräftas.

Mina råd till dig

Jag rekommenderar att du tar kontakt med din mottagning för att ta reda på vilka alternativ du har, samt påpeka beslutet av JO för att styrka din poäng. Jag länkar beslutet här om du är intresserad av att läsa de i sin helhet eller vill ta reda på mer information. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Marina Alsayegh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (302)
2021-11-27 Vilka lagar kan bli aktuella inom LSS-omsorgen?
2021-10-31 Får verksamhet kräva vaccin intyg av besökare?
2021-10-31 Kan en praktikplats kräva att man vaccinerat sig?
2021-10-27 Kan en hyresvärd kräva att man ska vaccinera sig?

Alla besvarade frågor (97361)