Provokation och misshandel

FRÅGA
Hej! Jag har blivit offer för det svenska rättssystemet. Jag är sjukt uppriven av den dom som jag fått.Händelsen utspelades sig efter krogstängning. Jag, min flickvän och några kompisar står utanför krogen med massa annat folk. En kille börjar prata med min flickvän någon meter bort. Jag står å pratar med en kompis. Sen hör jag att min flickvän ryter ifrån med ett NEJ! Jag går fram till killen och frågar vad är problemet? Det här är min flickvän. Killen nonchalant som han är säger att de skoter väll han i, varpå han vänder sig mot min flickvän å säger " häng med nu ". Jag knuffar till killen som sen gör ett utfall mot mig och jag klappar till killen. Polisen stod längre bort och såg tydligen det hela. Men hörde inte vad som sas eller vad som startade det hela. Killen anmäler mig för misshandel och polisen vittnar om knytnävslag i ansiktet. Killen fick en svullen läpp, Jag blir dömd för misshandel, 50 tim samhällstjänst, 6900kr i skadestånd. Och eftersom jag har ett jobb så får jag betala advokaten själv.Min fråga är. Vad är mina chanser att överklaga? Om min flickvän kliver fram och styrker hans beteende. Jag anser att detta var en provokation från hans sida. Mvh!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag beklagar det inträffade och förstår att du har blivit provocerad och handlat därefter. Provokation ska även tas i beaktning av rätten genom 29:3 1p punkten i Brottsbalken, som du hittar här: här Det är en förmildrande omständighet som inte kan åsidosätta ditt ansvar, men som ändå kan sänka straffet till i praktiken ingenting alls. Rätten ska beakta den här regeln, och eventuellt förmildrande omständigheter, när de bestämmer påföljden. Vad gäller provokation så beskrivs det i paragrafen jag nämnde ovan som ”någon annans uppenbart kränkande beteende”. Det ska framstå som förståeligt att den tilltalade har agerat som han eller hon gjort. Vad som anses vara provokation varierar från fall till fall, men regeln tillämpas relativt restriktivt. I många fall är det exempelvis ett förolämpningsbrott som förorsakat en misshandel.

Bedömningen av provokation är så kallat objektiv, dvs den utgår från en utomståendes bedömning snarare än från din subjektiva känsla där och då. Därmed inte sagt att det inte finns förståelse för provokationer hos en domstol. I det här fallet framstår det för mig som högst naturligt att du uppfattar hans beteende som provocerande, och det är mycket möjligt att en domstol skulle lägga vikt vid det också. Exakt hur stor vikt är dock mycket svårt att svara på, det kan variera beroende på olika omständigheter och vad som bevisats i fallet.

Bevisbördan vad gäller provokationen ligger i huvudsak på åklagaren och inte på dig. Men, vad gäller just provokation så måste du ändå styrka detta påstående på ett eller annat sätt. Om din flickvän inte har vittnat om detta i rättegången kan det vara en bra idé att hon gör det, om du eventuellt skulle överklaga. Hon kan naturligtvis framstå som partisk, men hennes ord kommer sannolikt ändå stärka ditt påstående om provokation.

Jag måste dock också nämna att utgångspunkten vid typiska misshandelsfall av normalgraden såsom detta, dvs knytnävesslag i ansikte, är ett kortare fängelsestraff. Det är möjligt att rätten redan beaktat provokationen och sedan lindrat påföljden på grund av denna. Jag tror dessvärre inte att det är sannolikt att ditt straff sänks särskilt mycket om du skulle överklaga. Det kommer med största sannolikhet inte att bli så att du går helt fri vid en överklagan. Om endast du överklagar domen så finns det ingen risk för dig att få ett strängare straff (detta kallas reformatio in pejus, 51:25 1 st BrB). Men, om åklagaren också överklagar kan straffet dock bli allvarligare. Det finns därför viss risk med att överklaga. Likaså bör du tänka på den kostnad som finns i form av rättegångskostnader. Då det inte är särskilt troligt att du helt undgår skadestånd, och då beloppet är relativt litet, är jag tveksam till om det faktiskt är värt risken att överklaga. Hoppas du är nöjd med svaret!

Med vänliga hälsningar

Petter Westergren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (382)
2020-11-26 Är uppmaning till självmord kriminaliserat?
2020-11-25 Åtal gällande vållande till kroppsskada
2020-11-10 Hur lång tid efter brott kan man anmäla?
2020-11-07 om man spottar något i ansiktet under Coronapandemin?

Alla besvarade frågor (86536)