Provokation och förolämpning

Hej! En mörkhyad man hoppade oprovocerat på mig bakifrån med våld. Jag slog tillbaka och skrämde iväg honom, under tiden jag försvarade mig själv kallade jag honom i nåt med stil som: Din jävla n***rb*g, åk hem till din fattiga skithåla! Jag undrar om mitt uttryck är brottsligt, och ifall det faktum att han gick till attack först kan utgöra en ursäkt? Jag trodde inte jag skulle överleva om jag inte slog tillbaka.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledningsvis beskriver jag brottet förolämpning och hets mot folkgrupp för att därefter förklara om provokation kan vara aktuellt i fallet som en förmildrande omständighet och vad det i sådana fall skulle innebära.

Förolämpningen

Det uttalande som du beskriver kan klassas som förolämpning enligt 5 kap. 3 § brottsbalken. Att uttala sig mot någon annan på ett sätt som är ägnat att kränka den andres självkänsla eller värdighet klassas som brottet förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalken).

För att det ska klassas som förolämpning krävs att uttalandet är riktat till den specifika personen/personerna. I det här fallet krävs alltså att du uttalat dig till personen när denne var närvarande. Att istället snacka "skit" inför en tredje person om någon annan för att åhöraren därefter för detta vidare till målsägande är inte att klassa som förolämpning utan brottet förtal (5 kap. 1 § brottsbalken).

Att något är ägnat att kränka den andres självkänsla innebär också att det i det enskilda fallet inte är avgörande om denne faktiskt blivit kränkt utan att gärningen typiskt sett är en sådan som kan orsaka kränkning. Att uttala sig så som du nämnt är att klassa som uttryck som kan orsaka kränkning.

Hets mot folkgrupp

Av 16 kap. 8 § brottsbalken framgår att den som i ett meddelande som sprids uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på exempelvis hudfärg ska dömas för brottet hets mot folkgrupp. Bestämmelsen skyddar alltså både folkgrupper och andra grupper av personer när angreppet tar sin utgångspunkt i exempelvis hudfärg.

Att använda uttryck som du beskriver kan bedömas vara ett sätt att uttrycka missaktning för en grupp av personer och leda till straff för hets mot folkgrupp. Missaktningen måste dock spridas, det räcker inte med att endast några få personer tar del av missaktningen. Om det funnits flera på platsen kan alltså detta vara tillämpligt. En hovrätt har bedömt att det varit fråga om uttalanden som uttrycker missaktning mot en grupp av individer med en viss hudfärg och ursprung när gärningsmannen sagt n**** flera gånger (Hovrätten för Nedre Norrland mål nr B 906-15).

Provokation

Provokation tas i beaktning av rätten genom 29 kap 3 § 1 punkten brottsbalken. Det är en förmildrande omständighet som inte åsidosätter den tilltalades ansvar, men som ändå kan reducera påföljden denne får. Vad gäller provokation så beskrivs det i bestämmelsen att "brottet föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende", dvs. att brottet skett som en reaktion på någon annans uppenbart kränkande beteende. Det ska framstå som förståeligt att den tilltalade agerat som han eller hon gjort. Det brott där det ofta torde finnas anledning att beakta provokation är misshandel, dvs. att exempelvis förolämpning givit misshandel som reaktion. I det här fallet kan troligtvis viss förolämpning anses "försvarligt" i och med misshandeln. Däremot är det ett grovt uttalande och eventuellt även hets mot folkgrupp, vilket gör att en påföljd sannolikt skulle ges i alla fall.

Vänligen,

Anna LissRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo