Provocerad uppsägning

2016-04-21 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Min nya chef sen 9 mån tillbaka tycker inte om mig och ett par andra kollegor. Han har bl.a uttryckt att han hoppas att någon av oss säger upp sig.Han har anställt en ny som i stort sett tagit över mina ansvarsuppgifter som jag tidigare haft. Han har oxå sagt att han vill sänka min lön,men jag vägrade. Nu säger han att vi ska skriva ett nytt anställningsavtal efter sommaren. Är det för att han vill sänka min lön? Varför skriver man ett nytt anställningsavtal? Jag gör samma sak som tidigare, minus ansvarsuppgifterna,som heller inte står med att jag ska utföra,i mitt nuvarande anställningsavtal. Jag har varit anställd i sex år. Vad kan han göra för att provocera fram min uppsägning?Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har två frågor;

1. Varför skriver man ett nytt anställningsavtal?

2. Vad kan din arbetsgivare göra för att provocera fram din uppsägning?

Jag börjar med att besvara din första fråga.

Fråga 1 - Varför skriver man ett nytt anställningsavtal? Är det för att din arbetsgivare vill sänka din lön?

Huvudregeln i svensk arbetsrätt är att arbetstagare och arbetsgivare själva kommer överens om exempelvis lön och andra anställningsförmåner.

För att arbetsgivaren ska kunna sänka din lön krävs som huvudregel samtycke från din sida. Så att endast säga att ni ska skriva ett nytt anställningsavtal ger inte din arbetsgivare rätt att sänka din lön om du inte går med på de ändrade villkoren. Som huvudregel ska avtal hållas, och då gäller helt enkelt ditt tidigare anställningsavtal om du inte går med på att skriva ett nytt anställningsavtal.

Lönen kan dessutom vara kollektivavtalsreglerad. Om det skulle vara så, kan inte din arbetsgivare sänka din lön så att din lön avviker från de krav som kollektivavtalet ställer upp! Detta gäller så länge kollektivavtalet är giltigt.

För att arbetsgivaren ensidigt ska kunna sänka din krävs i princip att han först säger upp dig och sedan återanställer dig med lägre lön. Detta är troligtvis inte möjligt, då det finns arbetsrättsliga skyddsregler som säger att det måste föreligga s.k. saklig grund för att du ska kunna bli uppsagd.

"Saklig grund" kan exempelvis innebära att det är arbetsbrist på din arbetsplats, vilket betyder att uppsägningen är grundad på företagsekonomiska skäl i företaget. Det kan vara så att din arbetsgivare inte har råd att ha dig kvar som anställd med din nuvarande lön, och det enda sättet att kunna behålla dig är genom att säga upp dig och därefter återanställa dig med en lägre lön. På så sätt kan din arbetsgivare ensidigt säga upp dig på rättslig väg. Detta förutsätter givetvis att det verkligen föreligger arbetsbrist och att du godkänner återanställningen.

Du nämner även att du har samma arbetsuppgifter som tidigare, minus ansvarsområden som inte finns med i ditt kontrakt, och om din arbetsgivare skulle vilja sänka din lön verkar det utgöra en otillåten lönesänkning.

Du kan då bestrida lönesänkningen och hänvisa till ditt nuvarande anställningsavtal. Det kan som tidigare nämnts inte ändras utan ditt samtycke. Skulle din arbetsgivare därefter vägra att betala ut den lön som följer av ditt anställningsavtal kan du hävda att din arbetsgivare i väsentlig mån åsidosatt sina åliggande mot dig i enlighet med ditt anställningsavtal. Detta ger dig en rätt att frånträda din anställning med omedelbar verkan enligt 4 § tredje stycket i Lagen om anställningsskydd (LAS). Därefter kan du kräva skadestånd för den skada du lider pga. din arbetsgivares beteende.

Sammanfattningsvis: Din arbetsgivare kan i princip inte ensidigt sänka din lön, det kräver som sagt var ditt samtycke för att det ska vara möjligt. Anledningen till att nytt anställningsavtal skrivs verkar vara pga. att han vill få en möjlighet att sänka din lön! Du har helt enkelt rätt att vägra detta, och hänvisa till ditt tidigare anställningsavtal! Enda alternativet för din arbetsgivare att ensidigt sänka din lön är att säga upp dig och därefter återanställa dig med en lägre lön, så länge han kan bevisa att det föreligger arbetsbrist på din arbetsplats.

Givetvis kan det finnas andra anledningar till att din arbetsgivare vill att ni ska skriva ett nytt anställningsavtal, men var noggrann med att läsa igenom villkoren som gäller för anställningen. Behöver du hjälp med att tyda avtalet skulle jag rekommendera att du kontaktar en jurist alternativt mejlar oss på info@lawline.se för att få ytterligare hjälp!

Fråga 2: Vad kan din arbetsgivare göra för att provocera fram din uppsägning?

Som ovan nämnt kan han helt enkelt vägra att betala ut din lön, med risken att han kommer att få betala skadestånd!

Dessutom finns det något som kallas "provocerade uppsägningar". - Det är åtgärder som en arbetsgivare kan göra mot dig för att försöka få dig att självmant säga upp dig. Detta är otillåtet och betraktas i princip som en felaktig uppsägning från arbetsgivarens sida och även det kan leda till skadestånd!

Sammanfattningsvis: Det finns inte speciellt mycket som din arbetsgivare kan göra för att förmå dig att sluta utan att riskera skadestånd. Min rekommendation till dig är att ta kontakt med den fackliga organisation som finns på din arbetsplats för att diskutera eventuella möjligheter för att komma fram till en lösning mellan dig och din arbetsgivare. Har du ingen sådan möjlighet är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se för att se om vi kan hjälpa dig vidare i ditt ärende!

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor, annars får du gärna lämna en kommentar nedan.

Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,

Mvh,

Johan Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1778)
2020-10-22 Behöver en anställd tala om för sin arbetsgivare om sina mediciner?
2020-10-21 Kan en arbetsgivare bestämma hur en anställd ska se ut?
2020-10-16 Krav för Väktarutbildningen
2020-09-30 Vilka regler gäller för bisysslor?

Alla besvarade frågor (85231)