FrågaFASTIGHETSRÄTTAndrahandsuthyrning29/11/2018

Prövning om andrahandsuthyrning av bostadsrätt

Hej!

jag hyr en lägenhet i 2:a hand av min mamma, jag har bott där i över 10 år, skötsam och inte haft några problem!

efter oannonserad/"otillåten" inspektion när jag inte var hemma, jag märkte det att alla mina persinner hade blivit uppdragna!

( de inspektera de nya fönstrerna som föreningen har satt in), där styrelsen såväl som personal ifrån bolaget som utförde arbetet var med.

sen så ringde ordföranden till min mamma och flagga att de inte skulle förnya mitt kontrakt till andrahands uthyrning pga av "sanitär olägenhet".. mitt kontrakt går ut nu 31 december.

nu har jag inte sanitär olägenhet, jag har det "rörigt" - ordning i kaoset, jag har adhd så antagligen därför jag har det svårt att ha det välsorterat och "fint"

jag har tidigare haft hjälp ifrån kommunen med organisation och så gällande städning.

- men jag har det inte smutsigt eller äckligt i lägenheten, utan det är "fräscht" men kan se lite bohemiskt & plottrigt ut!

ordförandet sa att det bla låg mat på mitt köksgolv, vilket var torrfoder runt min katts matskål..

Har jag någon rättigheter att bo kvar?

går det att lösa på något juridiskt sätt?

kan jag bråka om att få bo kvar på några lagliga grunder?

jag har faktiskt ingenstans att ta vägen, bott roblem fritt i över 10 år osv osv

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga framgår att du hyr en bostadsrättslägenhet i andrahand och att bostadsrättsföreningen inte avser att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse. I 7 kap. 10 § bostadsrättslagen (1991:614) stadgas att en bostadsrättshavare (din mor) får upplåta isin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen gett sitt samtycke. Av 7 kap. 11 § BRL framgår att vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Hyresnämnden kommer lämna tillstånd om bostadsrätthavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.

Vad som skulle kunna vara skäl för uppsägning är inte helt klart. Här kan dock nämnas att "Vård av anhörig" är ett sådant skäl som tas upp i förarbetena till lagen som bör kunna utgöra skäl för andrahandsuthyrning (se prop. 2013/14:142 s. 13). Däremot anses inte endast en vilja att tillgodogöra sig hyra för lägenheten inte tillräckliga skäl. Det framgår också att generellt sett så väger skälet för uthyrning lättare ju längre tid som gått, alltså ju längre tid som bostadsrättshavaren inte bott i lägenheten. Bostadsrättshavarens skäl ska dock vägas mot föreningens skäl och om det inte finns några direkta skäl för föreningen att motsätta sig uthyrningen så bör dock tillstånd kunna ges. (Se ett tidigare svar här).

Mitt förslag är att din mor vänder sig till hyresnämnden och får frågan prövad. Hyresnämnden i ert område hittar ni på www.hyresnamnden.se

Med vänlig hälsning,


Francisco StråhleRådgivare