Prövning i arbetsdomstolen

2017-06-15 i Övrigt
FRÅGA
Får jag stämma Försäkringskassan till ArbetsdomstolenJag var anställd i ett byggföretag – tyvärr utan skriftligt anställningsavtal – men med en avsiktsförklaring och flera muntliga avtal med arbetsgivare.Medveten om att i dagliga tal arbete kan utföras under mycket varierande former, förhållande och villkor. Men det var, anser jag är fint arbetsförhållande där utbyttes av arbetsprestationer var tydligt och klart reglerad. Men handläggare på Försäkringskassan delade inte min uppfattning. Hon tyckte att mitt arbete var något annat. Inte en anställning i alla fall. Anledning: var flera angivna. Först tyckte handläggare där att det inte kunde vara en anställning eftersom den avtalade lönen var orimligt. Senare hade handläggaren lagt ett argument till – arbetsgivaren har inte betald min sjuklön. Även om det visade sig senare att så var det inte – tyckte handläggare att sjuklön inte är lön. När ärende hamnade hos Domstolen delade domstolen handläggarens uppfattning och har lagt till: anställningskontrakt avsaknads. Samt upprepade handläggarens argument – ingen sjuklön blev betald. Då var definitivt ingen anställning: ingen avtalad arbetstid och ingen lön. Jag tror inte att varken Försäkringskassan eller Förvaltningsdomstol är de rätta för att avgöra om jag var anställd eller ej därför undrar jag om Arbetsdomstolen skulle kunna vara det rätta forum – men hur ska jag kunna ta mig dit?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsdomstolen är den domstol som behandlar arbetstvister. Därför måste din tvist med Försäkringskassan kunna utgöra en arbetstvist. Vad en arbetstvist är definieras i Lagen om rättegången i arbetstvister 1 kapitlet 1 § som "tvister om kollektivavtal och andra rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare".

För att en fråga ska kunna tas upp direkt i arbetsdomstolen krävs även att det är en facklig organisation, arbetsgivarorganisation eller en arbetsgivare som tecknat eget kollektivavtal som tar upp frågan (2 kap. 1 § samma lag). Övriga arbetstvister ska enligt 2 kap. 2 § testas av tingsrätt först, vilka kan överklagas till arbetsdomstolen enligt 2 kap. 3 §.

Eftersom du inte utgör en av de parterna som kan väcka talan direkt i arbetsdomstolen skulle du förmodligen behöva pröva frågan i tingsrätt först. Det skulle dock fortfarande krävas att frågan utgör arbetstvist.

Din tvist med Försäkringskassan är visserligen om du har haft en anställning eller inte. Detta innebär dock inte att det är en arbetstvist som arbetsdomstolen prövar. För att kunna stämma Försäkringskassan skulle krävas att ni tvistade om kollektivavtal eller ditt anställningsförhållande med just dem. En fråga om du varit anställd vid ett separat ärende hos Försäkringskassan utgör därmed inte en arbetstvist. Därför kan din fråga tyvärr inte prövas av arbetsdomstolen. Risken är även att tingsrätten skulle avvisa den här frågan eftersom det inte är arbetstvist och mena att den ska prövas av förvaltningsrätt istället.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2021-11-30 Antal timmar i månaden vid heltidsarbete
2021-11-30 Fråga om lön som asbesttekniker
2021-11-30 Vad gäller angående veckovila?
2021-11-30 Kan arbetstagare bli återbetalningsskyldig vid utbetalning av en felaktig lön?

Alla besvarade frågor (97674)