FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 15/06/2017

Prövning i arbetsdomstolen

Får jag stämma Försäkringskassan till Arbetsdomstolen

Jag var anställd i ett byggföretag – tyvärr utan skriftligt anställningsavtal – men med en avsiktsförklaring och flera muntliga avtal med arbetsgivare.

Medveten om att i dagliga tal arbete kan utföras under mycket varierande former, förhållande och villkor.

Men det var, anser jag är fint arbetsförhållande där utbyttes av arbetsprestationer var tydligt och klart reglerad.

Men handläggare på Försäkringskassan delade inte min uppfattning. Hon tyckte att mitt arbete var något annat. Inte en anställning i alla fall. Anledning: var flera angivna. Först tyckte handläggare där att det inte kunde vara en anställning eftersom den avtalade lönen var orimligt. Senare hade handläggaren lagt ett argument till – arbetsgivaren har inte betald min sjuklön. Även om det visade sig senare att så var det inte – tyckte handläggare att sjuklön inte är lön. När ärende hamnade hos Domstolen delade domstolen handläggarens uppfattning och har lagt till: anställningskontrakt avsaknads. Samt upprepade handläggarens argument – ingen sjuklön blev betald. Då var definitivt ingen anställning: ingen avtalad arbetstid och ingen lön.

Jag tror inte att varken Försäkringskassan eller Förvaltningsdomstol är de rätta för att avgöra om jag var anställd eller ej därför undrar jag om Arbetsdomstolen skulle kunna vara det rätta forum – men hur ska jag kunna ta mig dit?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsdomstolen är den domstol som behandlar arbetstvister. Därför måste din tvist med Försäkringskassan kunna utgöra en arbetstvist. Vad en arbetstvist är definieras i Lagen om rättegången i arbetstvister 1 kapitlet 1 § som "tvister om kollektivavtal och andra rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare".

För att en fråga ska kunna tas upp direkt i arbetsdomstolen krävs även att det är en facklig organisation, arbetsgivarorganisation eller en arbetsgivare som tecknat eget kollektivavtal som tar upp frågan (2 kap. 1 § samma lag). Övriga arbetstvister ska enligt 2 kap. 2 § testas av tingsrätt först, vilka kan överklagas till arbetsdomstolen enligt 2 kap. 3 §.

Eftersom du inte utgör en av de parterna som kan väcka talan direkt i arbetsdomstolen skulle du förmodligen behöva pröva frågan i tingsrätt först. Det skulle dock fortfarande krävas att frågan utgör arbetstvist.

Din tvist med Försäkringskassan är visserligen om du har haft en anställning eller inte. Detta innebär dock inte att det är en arbetstvist som arbetsdomstolen prövar. För att kunna stämma Försäkringskassan skulle krävas att ni tvistade om kollektivavtal eller ditt anställningsförhållande med just dem. En fråga om du varit anställd vid ett separat ärende hos Försäkringskassan utgör därmed inte en arbetstvist. Därför kan din fråga tyvärr inte prövas av arbetsdomstolen. Risken är även att tingsrätten skulle avvisa den här frågan eftersom det inte är arbetstvist och mena att den ska prövas av förvaltningsrätt istället.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”