Provjobba utan lön?

FRÅGA
hej! Jag har en fråga angående raster på restaurang! Jag jobbade igår från 16.00 till 22,30 helt utan rast och det var min första dag, jag skulle alltså provjobba där.Men får jag betalt för det timmarna jag jobbade där? för de sa ingenting om att jag skulle få lön när jag jobbade.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Förenklat skulle jag svara på din fråga enligt följande: ja du ska få betalt för detta arbete. Om du faktiskt kan kräva ut det beror dock på ett antal omständigheter. Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen finns ingen möjlighet att arbeta gratis vilket innebär att oavlönat arbete skulle innebära avtalsbrott enligt kollektivavtalet. Därför skulle du kunna vända dig till den kollektivanslutna arbetstagarorganisationen och då kan de ev. hjälpa dig att kräva ut lönen.

Dock så finns ingen särskild lag på hur anställningsavtal ska utformas vilket innebär att det är vanliga avtalsrättsliga principer som gäller. Detta innebär att det finns en möjlighet för den anställde och arbetsgivaren att muntligen avtala om villkor för anställningen. Har din arbetsgivare inte sagt något om att du skulle jobba gratis skulle jag säga att du enligt förutsättningsläran(princip för avtalstolkning) kunde förutsätta att du skulle få betalt och arbetsgivaren borde ha insett detta. Vilket är ett argument du kan använda om frågan skulle bli tvistig.

Sammanfattningsvis skulle jag råda dig att fråga din arbetsgivare om vad som gäller och skulle de neka dig lön kan du vända dig till en eventuell kollektivansluten arbetsgivarorganisation för att få hjälp.

Lycka till!

Med Vänliga Hälsningar,

Michelle Brodin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll