Provanställnings övergång till tillsvidareanställning

2016-11-16 i Anställningsformer
FRÅGA
Mitt anställningskontrakt anger "provanställning med chans till en tillsvidareanställning", med provanställningens varaktighet daterad nio månader efter det datum avtalet skrivits på/startdatum för provanställning. Avtalet innehåller ingen information om att min arbetsgivare är ansluten till något kollektivavtal (jag har inte heller blivit delgiven någon muntlig information angående detta).Vad gäller för mig? Det som står i Lag (1982:80) om anställningsskydd 6 § Avtal får även träffas om tidsbegränsad provanställning, om prövotiden är högst sex månader eller är jag bunden till de nio månaders provanställning min arbetsgivare angivit i anställningsavtalet?Jag har nu varit "provanställd" i sju månader hos denna arbetsgivare och behöver få klarhet i både vad som gäller om antingen jag själv eller min arbetsgivare vill avsluta anställningen.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Precis som du säger, så framgår det av 6 § LAS att en provanställning högst kan pågå i 6 månader. Det betyder att den inte kan förlängas, i så fall övergår den efter 6 månader till en tillsvidareanställning. Detta följer bl.a av praxis från Arbetsdomstolen, se AD 1985 nr 138.

Det framgår att du nu varit anställd i 7 månader, vilket betyder att det har skett en automatisk övergång till en tillsvidareanställning. Du har alltså varit tillsvidare anställd i 1 månad hittills. Ifall din arbetsgivare inte hade velat att en sådan övergång skulle skett, hade hen varit skyldig att underrätta dig om detta enligt 31 § LAS. Detta har dock inte gjorts, och det har framgått att du har jobbat vidare varför du är således tillsvidareanställd.

Då du nu har en tillsvidareanställning (tidsobestämd anställning) så kan arbetsgivaren endast säga upp dig efter viss uppsägningstid (minst 1 månad), samt att det krävs saklig grund för uppsägning, 7 och 18 § § LAS. Därutöver finns vissa formföreskrifter som arbetsgivaren måste beakta, såsom att uppsägningen måste vara skriftlig, se 8-10 § § LAS.

Din anställning kan givetvis också avslutas genom att du helt enkelt säger upp dig, men då måste även du beakta uppsägningstiden, se 11 § LAS.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Hälsningar

Johanna Barfoed
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll