Provanställning utomlands

FRÅGA
Hej!Jag ska börja ett nytt jobb utomlands i mitten av augusti. Nu har jag dock brutit handen och är sjukskriven och kan varken flytta eller köra bil vilket behövs för att flytta utomlands till nya jobbet.Kan jag be om att skjuta på datumet för att börja det nya jobbet och krävs det sjukdomsintyg eller andra papper?Eller kan arbetsgivaren säga upp mig direkt (har provanställning 6 mån)?Tack!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utifrån att du har en svensk arbetsgivare och svenska regler kring anställning då ska tillämpas, finns aktuella regler om vad som gäller vid provanställning i Lag om anställningsskydd (LAS).

Både arbetsgivaren och arbetstagaren har möjlighet att avbryta provanställningen innan den upphör. Detta kan göras när som helst före provanställningens utgång. Om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning måste den som vill avbryta lämna besked om detta senast vid provanställningens utgång. Om detta inte sker, övergår provanställningen till en tillsvidareanställning. Detta framgår av 6§ LAS.

Arbetsgivaren behöver inte ha några särskilda skäl för att avbryta din provanställning (jämfört med vid en tillsvidareanställning där arbetsgivaren måste ha saklig grund) och det finns inga särskilda formkrav som behöver iakttas, som till exempel att beskedet ska lämnas skriftligt. Arbetsgivaren har inte heller någon omplaceringsskyldighet som hen behöver iaktta om hen vill avbryta din provanställning.
Under förutsättning att svenska regler och därmed reglerna i LAS ska tillämpas på din provanställning, har arbetsgivaren möjlighet och rätt att avsluta din provanställning när hen vill och oavsett vilket skäl som ligger bakom. Din anställning upphör då med en gång när arbetsgivaren ger beskedet och den kan då inte övergå till en tillsvidareanställning.

Arbetsgivaren har visserligen en skyldighet att underrätta arbetstagaren om ett avbrytande av en provanställning. Detta ska ske två veckor i förväg, enligt 31§ LAS. Om arbetsgivaren inte har gjort detta, kan du ha rätt till ersättning och då åtminstone ha rätt till lön för motsvarande tid. Däremot är arbetsgivarens brott mot denna regel inte tillräckligt för att du ska ges rätt att fortsätta arbeta eller ges rätt till en tillsvidareanställning.

Viktigt att komma ihåg är att 6§ LAS är semidispositiv, vilket betyder att om det finns andra och avvikande regler i ett ev. kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen, ska de reglerna gälla före LAS 6§ (se 2§ tredje stycket LAS). Det kan därmed vara bra att se över eventuellt kollektivavtal.

Det är även viktigt att se efter om svenska regler gäller för din anställning eller inte, eftersom utländska regler kring anställning kan skilja sig mycket från de svenska.

Även om arbetsgivaren har rätt att avsluta din provanställning, vill jag rekommendera dig att ta kontakt med arbetsgivaren och försöka komma överens om ett senare startdatum.

Hoppas att detta besvarar din fråga och att din situation löser sig på bästa sätt.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?