Provanställning som övergår i allmän visstidsanställning

2015-05-19 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Jag började arbeta i Oktober 2014 som provanställd i ett byggföretag. Efter provanställningens slut har jag fått en visstidsanställning till sista juni. Nu har jag frågat min arbetsgivare om framtiden och denne säger att de funderar på att förlänga visstiden efter sista juni men jag vet ej till vilket datum. Får det gå till på detta sätt att efter en prov anställning tillämpa viss tids anställning?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Utgångspunkten, och därmed lagstiftarens vilja, är att anställningsavtal ska vara tillsvidare enligt 4 § lagen om anställningsskydd. Det finns dock undantag till det i 5 § och 6 §. Tidsbegränsade anställningar får träffas om det rör sig om en allmän visstidsanställning, ett vikariat, ett säsongsarbete, om arbetstagaren har fyllt 67 år eller en provanställning.

En provanställning får enligt 6 § lagen om anställningsskydd pågå i högst sex månader. Om inget nytt avtal träffas, men anställningen ändå fortsätter, övergår provanställningen automatiskt i en tillsvidareanställning.

Vid en allmän visstidsanställning gäller enligt 5 § lagen om anställningsskydd att om en arbetstagare har varit visstidsanställd i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Din arbetsgivare får lov att använda sig av en visstidsanställning efter en provanställning. Din arbetsgivare får även använda sig av ett vikariat eller säsongsarbete. Visstidsanställningen eller ett eventuellt vikariat får dock inte pågå mer än två år under den kommande femårsperioden. I praktiken kan en arbetsgivare använda sig av först en provanställning i sex månader, sedan en allmän visstidsanställning i två år och därefter ett vikariat i två år. Utgångspunkten är dock att en tillsvidareanställning ska vara det vanliga.

Med vänliga hälsningar

Anna Berglund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll