FrågaARBETSRÄTTAnställningsformer28/02/2020

Provanställning som inte övergår till en tillsvidareanställning

Om en har en provanställning som går ut och en har skött sina arbetsuppgifter till fullo men ändå inte får anställning och arbetsgivaren vägrar uppge skäl till att en inte får fortsätt anställning, hur kan en då veta att en inte blir diskriminerad? Arbetsplatsen är fortfarande i stort behov av personal och min arbetsgivare vägrar ge en anledning till att jag inte får tillsvidareanställning. Jag tror att jag blir diskriminerad på grund av att jag är invandrare. Finns det inte något jag kan göra då? Kan en arbetsgivare bara fortsätta att anställa nya provanställda utan att någonsin ge tillsvidare kontrakt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Upphörandet av provanställning
Syftet med en provanställning är att arbetsgivaren ska pröva om arbetstagaren är lämplig för den aktuella befattningen. En arbetsgivare behöver emellertid inte ange skälen till varför en arbetstagare inte får fortsatt anställning efter provanställningstidens slut. Någon rättslig prövning av arbetsgivarens skäl för att avbryta en provanställning kan inte göras med stöd av lagen om anställningsskydd. Det hindrar däremot inte från att man gör en sådan prövning med stöd av annan lagstiftning (jfr prop. 1981/82:71 s. 124 och AD 2002 nr 102). Det får till exempel inte föreligga diskriminerande skäl som grund för att en provanställning inte övergår till en tillsvidareanställning. Vid misstanke om diskriminering kan således en prövning av provanställningens upphörande göras mot diskrimineringslagen. Kön, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder är sju diskrimineringsgrunder som omfattas enligt lagen (jfr 1 kap. 5 § diskrimineringslagen).

Vad kan du göra i ditt fall?
Om du misstänker att din provanställning inte har övergått till en tillsvidareanställning på grund av diskriminerande grunder, rekommenderar jag dig att kontakta ditt fackförbund eller en jurist. Till fackförbundet eller juristen kan du förklara varför du känner att du har blivit orättvist behandlad samt redogöra för andra omständigheter som tyder på att din etniska tillhörighet kan ha varit en anledning till att du inte fick en fast anställning. De kommer sedan att klara ut om det kan föreligga diskriminering, för att eventuellt ta ärendet vidare med arbetsgivaren. Det är självfallet inte godtagbart att man inte blir tillsvidareanställd på diskriminerande grunder. Upphörandet av en provanställning får inte ha samband med diskriminerande skäl.

Om du vill få hjälp med att utreda ditt ärende närmare kan du kontakta Lawlines jurister här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:
Telefon: 08-533 300 04
Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin SahinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?