Provanställning övergående i tillsvidareanställning

2019-09-23 i Anställningsformer
FRÅGA
HejJag vår på prövanställning från 2019-04-01 till 2019-09-30,jag är skjukskriven från 12 avgusti til 01 oktober. Kan arbetsgivare säga upp mig eller jag ska gå till tillsvidareanställning automatisk.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Provanställningar regleras i Lag om Anställningsskydd genom lagens 6 §. Den säger att tidsbegränsade provanställningar får avtalas, om prövotiden är max sex månader.

I ditt fall är det paragrafens andra stycke som blir mest intressant. I den står:

"Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning."

Detta betyder att om du inte fått besked om att din provanställning har upphört när du kommer tillbaka från din sjukskrivning så skall din tjänst automatiskt övergå i en tillsvidareanställning. Det går dock att avtala annat än det som föreskrivs i 6 § i ett kollektivavtal, detta framgår i 2 §. Därför bör du även kolla upp ditt kollektivavtal för att vara säker på att inga andra villkor förekommer. Uppstår några problem är det enklast att vända sig till facket på arbetsplatsen som skulle kunna hjälpa dig att föra talan om någonting går fel. Du kan också enkelt hänvisa till denna paragraf själv om du behöver!

Hoppas detta var svar på din fråga!

Victor Strömwall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll