Provanställning och uppsägningstid

2021-06-01 i Anställningsformer
FRÅGA
Provanställningen sas upp och jag fick då en uppsägningstid på 2 veckor från företaget. Har jobbat där sedan 7 april 2021. Företaget har inget kollektiv avtal. Gäller bara 14 dagars uppsägningstid? Inte en månad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring anställningsskydd och uppsägningstid finner du i lagen om anställningsskydd.

Din arbetsgivare har dessvärre rätt att avsluta arbetsförhållandet på det sätt du beskriver. Provanställningar har ingen uppsägningstid utan avslutas vid prövotidens utgång om arbetsgivaren ger besked om det innan prövotidens utgång (6 § andra stycket, lagen om anställningsskydd). En provanställning får även avslutas innan prövotidens utgång (6 § tredje stycket, lagen om anställningsskydd).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Peter Pargell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (788)
2021-06-08 Kan jag tillgodoräkna mig mina tidigare anställningar vid inlasning?
2021-06-03 Hur lång får en provanställning vara?
2021-06-01 Provanställning och uppsägningstid
2021-06-01 Vilken uppsägningstid gäller under en provanställning?

Alla besvarade frågor (93136)