Provanställning och tjänstledighet

2015-10-28 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, Jag har haft en provanställning (utbildning) på 6 månader som sedan har övergått till 6 månaders provanställning, som sedan ska bli en tillsvidare. Hur länge kan man vara provanställd och om man skulle få tillsvidare, hur lång tid efter kan man begära studieledigt eller tjänstledigt? Tack på förhand.
SVAR

Hej, och tack för dina frågor!

Det finns många typer av tjänstledighet, men jag antar att du undrar över de vanligaste formerna, nämligen tjänstledighet för studier och tjänstledighet för att bedriva näringsverksamhet. Undrar du över någon annan form av tjänstledighet får du gärna ställa en ny fråga eller skriva i kommentarsfältet.

Enligt 6 § lagen om anställningsskydd får anställningsavtal träffas om tidsbegränsad provanställning med en prövotid på högst sex månader. Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut ska den anställde underrättas senaste vid prövotidens utgång. Lämnas inget besked övergår provanställningen i en tillsvidareanställning.

Enligt 3 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning tillkommer rätt till ledighet arbetstagare som vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.

Enligt 4 § lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet gäller som villkor för rätt till ledighet att arbetstagaren vid ledighetens början varit anställd hos arbetsgivaren antingen de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren.

Inga kravs ställs på vilken typ av anställning du haft under kvalifikationstiden, så även provanställning räknas som anställning i lagrummens mening.

Svaret på din fråga blir alltså för det första att man kan vara provanställd max sex månader och att anställningen därefter per automatik går över i en tillsvidareanställning om inte arbetsgivaren lämnar besked om att anställningen inte ska fortsätta. För det andra gäller som krav för både tjänstledighet för studier och tjänstledighet för att bedriva näringsverksamhet att man varit anställd minst sex månader, vilket jag tolkar din fråga som att du har.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna Backman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll