Provanställning och arbetsgivarintyg

https://lagen.nu/1982:80#P6S1Efter en kort provanställning på 10dagar i ett nystartat AB företag beslutade jag mig för att avsluta min anställning då det kändes oseriöst och osäkert.

1. Hur lång uppsägningstid har jag? Det står 1 mån i avtalet men gäller det under provtjänstgöringen också?

2. Har under upprepade ggr begärt arbetsgivarintyg att kunna visa upp för min a-kassa men fått till svar att de inte prioriterar det. Jag får det när de har tid.

Jag får ingen a kasseersättning så länge jag inte skickat in arbetsgivarintyget.

Dessutom får jag ingen lön fr arbetsgivaren.

Vad kan jag göra? Hur ser lagen ut? Måste inte arbetsgivare skriva ut intyg?

Mvh

Anette Asp

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande anställningsförhållanden regleras i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Frågan gällande arbetsgivarintyg regleras i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Hur lång uppsägningstid har man under en provanställning?

Avtal om tidsbegränsade anställningar får träffas under förutsättningar att prövotiden är högst sex månader. Om varken arbetsgivaren eller arbetstagaren säger upp anställningen fortsätter den att löpa till en tillsvidareanställning, och detta följer av 6 § LAS.

Om en arbetsgivare vill ge besked om att en provanställningen inte ska fortsätta i förtid eller avbryta anställningen under anställningstiden krävs det att arbetsgivaren underrättar arbetstagaren om detta minst 14 dagar i förväg. Arbetsgivaren är även skyldiga att varsla arbetstagarens arbetstagarorganisation som arbetstagaren är med i en vilket följer av 31 § LAS.

När det kommer till att du som arbetstagare vill avsluta din anställning i förtid, eller inte fortsätta arbeta efter provanställningens utgång, räcker det med att du som arbetstagare meddelar din arbetsgivare det. Provanställningen avslutas därmed samma dag som arbetstagaren meddelar arbetsgivaren om detta. Det belöper ingen uppsägningstid och lön ska inte heller utgå, utan lön utgår endast för den tid som arbetstagaren arbetat tills den dagen uppsägningen sker.

Svar på din första fråga blir därför att det inte föreligger någon uppsägningstid om du väljer att avsluta anställningen under provtjänstgöringen. Du kan gå mitt på dagen om du vill efter att du meddelat din arbetsgivare om det.

Är arbetsgivarens skyldig att utfärda arbetsgivarintyg?

Som arbetsgivare har man en skyldighet att utfärda ett korrekt arbetsgivarintyg enligt 47 § 2 st lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Enligt praxis har även arbetsgivare en skyldighet att lämna ett anställningsintyg på arbetstagarens begäran.

Det innebär att din arbetsgivare har en skyldighet enligt lag att utfärda ett arbetsgivarintyg. Om din arbetsgivare absolut inte vill utfärda ett arbetsgivarintyg kan du styrka ditt arbete hos arbetsgivaren med hjälp av t.ex. lönespecifikationer eller facklig representant på företaget. A-kassan måste enligt ett flertal beslut av Justitieombudsmannen inte bedöma dessa annorlunda från ett arbetsgivarintyg.

Som svar på din andra fråga har alltså arbetsgivaren en skyldighet att utfärda arbetsgivarintyg. Om din arbetsgivare vägrar att utfärda ett arbetsgivarintyg kan du vända dig till din arbetstagarorganisation, om du är med i facket. Sedan ska det även räcka med att du vänder dig till A-kassan och kan styrka din anställning med andra hjälpmedel (främst lönespecifikationer eller facklig representation).

För att vidare utreda frågor är du varmt välkommen att boka tid med vår juristbyrå här.

Vänligen,

Andrea Vrcic

Andrea VrcicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”