Provanställning - lön under uppsägningstid

Hej

Jag var provanställd som administrativ assistent på ett företag. 6 månaders provanställning som skulle övergå fast anställning i april. Både arbetsgivaren och jag kände att detta var inget för mig och den 26 januari avslutade vi provanställning. Jag har ju 14 dagars uppsägning enl. IF metall avtal som dom följde. Jag slutade på dagen för vi kände att det finns ju inget för mig att sitta i 2 veckor där och vänta. Nu när min slutlön kom är bara semester utbetald med avdrag för div ledighet. Ska inte jag ha betalt för dom 2 veckorna som min uppsägningstid är??alltså fram till den 9 januari?

Ha en bra dag!

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

En provanställning kan avbrytas i förtid av arbetstagaren eller arbetsgivaren, enligt 6 § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). En provanställning får vara högst sex månader lång och om provanställningen inte avbryts så går tjänsten över till en tillsvidareanställning. Det är tillåtet att avbryta en provanställning före prövotidens utgång och arbetsgivaren är inte skyldig att förklara varför provanställningen avbryts, men detta kan vara annorlunda om det finns ett kollektivavtal.

En arbetsgivare har en skyldighet att meddela en arbetstagare två veckor i förväg om att provanställningen ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att gå över i en tillsvidareanställning, enligt 31 § LAS. Om arbetstagaren är med i ett fack har arbetsgivaren även en skyldighet att varsla den lokala arbetstagarorganisationen. Om arbetsgivaren bryter mot denna skyldighet kan han/hon åläggas skadeståndsansvar till arbetstagaren och facket samt bli skyldig att utge lön för de två veckorna.

Om arbetstagaren vill avbryta anställningen gäller inte 14-dagars regeln, utan det räcker med att arbetstagaren meddelar sin arbetsgivare. I dessa fall finns det ingen uppsägningstid och lön ska inte heller utgå, utan arbetstagaren ska få betalt för den tid han/hon har arbetat.

Eftersom LAS till stor del är dispositiv, kan kollektivavtal ge arbetstagaren bättre anställningsvillkor än vad som ges i LAS. Jag rekommenderar att du kollar upp med din fackliga organisation vad som gäller för just dig.

Hoppas svaret var till din hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo