Provanställning i sex månader, är det verkligen lagligt?

2019-11-27 i Anställningsformer
FRÅGA
Min mamma och pappa äger sedan ett antal år tillbaka en liten blombutik. Denstörsta delen av försäljningen går till grossister och vissa detaljister.Det har gått väldigt bra nu på senaste och hon anser att debehöver anställa ytterligare en person till på växthus avdelningen. Men min pappa är håller inte med och tycker att de bör klara sig ett tag till utan anställning då det alltid är svårt att säga upp en anställd person.Mamma föreslog provanställning på ett halvår men både jag och pappa säger att det är olagligt, vem har rätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Svaret på din fråga finns i Lagen om anställningsskydd (LAS). 6 § LAS reglerar provanställningar och precis som din mamma säger så får man anställa en arbetstagare på prov i högst sex månader. Provanställningen är den mest osäkra anställningsformen för såväl arbetstagaren som arbetsgivaren eftersom båda parter kan avsluta anställningen utan uppsägningstid och utan att ange några skäl för uppsägningen. Om en provanställning avbryts kan den inte prövas enligt reglerna i LAS.

Om arbetsgivaren inte ger besked om att anställningen inte ska fortsätta övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning. En arbetsgivare som inte vill behålla en provanställd efter prövotiden (högst sex månader) måste alltså aktivt underrätta arbetstagaren om det. Enligt 31 § LAS ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Om arbetstagaren är fackligt organiserad ska den lokala fackorganisationen som arbetstagaren är ansluten till också underrättas vid samma tid. Facket och arbetstagaren har då rätt till en överläggning med arbetsgivaren angående beskedet om att provanställningen ska avslutas.

Det kan vara bra att poängtera att en arbetsgivare inte får provanställa samma person på nytt efter att prövotiden på sex månader har gått ut. Det är en överträdelse av bestämmelserna i LAS och ses som ett sätt att försöka kringgå det skydd som en tillsvidareanställd har enligt LAS.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (655)
2020-02-26 Får man skriva ”vid behov” för en tidsbegränsad anställning?
2020-02-25 Rutinmässigt använda provanställning som anställningsform
2020-02-24 Kan jag avsluta min visstidsanställning i förtid?
2020-02-18 Har en deltidsanställd rätt att arbeta heltid?

Alla besvarade frågor (77459)