Provanställning hos slutkund

2018-11-05 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, jag var anställd via ett rekryteringsbolag till slutkunden X i 6 månader på en provanställning, efter provanställningens period så valde slutkunden X att erbjuda mig en provanställning på 6 månader till, fast då direkt anställd hos kunden utan rekryteringsbolagets inblandning.Båda befattningarna är exakt samma arbete.Är detta verkligen i enlighet med LAS?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga om den arbetsgivare, som du inte var direkt anställd hos men arbetade hos via ett annat företag, kan erbjuda dig en provanställning fastän du redan haft en sådan när du arbetade där.

Provanställning och tillsvidareanställning

Både provanställning och tillsvidareanställning regleras i lagen om anställningsskydd, LAS. I lagens 6 § framkommer det att man får träffa avtal om en tidsbegränsad provanställning där prövotiden är högst 6 månader. Om inte anställningen avbryts inom 6 månader, antingen av arbetsgivaren eller arbetstagaren, övergår den till en tillsvidareanställning, 6 § andra stycket LAS.

I 3 § LAS framgår det att tidigare anställningstid får i vissa fall räknas med i den nya anställningstiden, dock är inte den bestämmelsen tillämpar gällande de regler som ges i 6 § LAS.

Vad gäller i ditt fall

En provanställning hos samma arbetsgivare kan inte upprepas, om det inte rör som om ett helt annat arbete med helt andra krav på arbetstagaren. Problematiken ligger i att du har bytt arbetsgivare och de har således rätt att avtala om en provanställning. Dock kan provanställning anses omotiverad utifrån bland annat krav på allmän kompetens och erfarenhet av arbetet, vid långvarig anställning i en viss yrkeskategori (AD 1991 nr 40). Det finns därmed ingen anledning att pröva arbetstagaren.

Man kan ställa sig frågandes till varför du blir erbjuden 6 månader provanställning, då du redan har arbetat för kunden i 6 månader. Dock krävs det en hel del för att en provanställning ska anses vara omotiverad. I ditt fall tror jag att de kan erbjuda dig en 6 månaders provanställning, utan att den anses omotiverad.

Mitt förslag är att du talar med din arbetsgivare och, om du är ansluten, med ditt fackförbund. Flera fackförbund är även villiga att hjälpa personer även om de inte är anslutna, pröva därför att tala med dem även om du inte är ansluten.

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll