Provanställning, en osäker anställningsform

2017-09-01 i Anställningsformer
FRÅGA
Ang provanställningI mitt anställningsavtal står det att jag har en provanställning i högst 6 månader fr o m 2017-03-01 t o m 2017-09-01.Den 16 augusti fick jag besked att jag inte fick fortsätta pga att jag gjort för mycket återkommande fel.Jag ifrågasatte varför jag inte hade fått veta något under de 5,5 månader som jag arbetat samt att jagville se de fel jag gjort. Jag kommer inte att få se dessa fel och någon förklaring varför jag inte fåttnågon återkoppling kunde dom inte ge mig. Den 14 augusti anställde dom ytterligare en tjej på provanställning. Och i mitten av september ytterligare en person.Jag vet, och har dessutom kontrollerat, att jag inte gjort dessa fel. Jag fick gå på dagen den 16 augusti med bibehållen lön augusti ut sa dom. Vad gäller egentligen. Det står ju 6 månader och 1 dag på anställningsavtalet.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler angående hur en provanställning avbryts ser olika ut beroende på om det finns ett kollektivavtal eller inte. Om ett kollektivavtal finns så regleras ofta uppsägningstiden där och du bör då vända dig till ditt fack för att kontrollera detta. Om inte så gäller reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS).

Provanställning är vidare en väldigt osäker anställningsform som är till för att arbetsgivaren ska kunna prova en arbetstagare innan arbetstagaren får en fast anställning. Anledningen till att anställningsformen är osäker är för att arbetsgivaren (enligt 6 § LAS) när som helst under anställningstiden kan avbryta anställningen utan att ange skäl till detta samt utan någon uppsägningstid (om ett kollektivavtal inte finns för då råder fackets uppsägningstider). Man kan inte heller pröva en avbruten provanställning via LAS utan i så fall får man angripa detta via exv. diskrimineringslagen.

Om arbetsgivaren som i ditt fall väljer att avbryta en provanställning måste denne göra det före provanställningens utgång. Vilket arbetsgivaren gjort i detta fall. I 31 § LAS finns en ordningsregel som säger att en arbetsgivare som avser att avsluta en provanställning ska underrätta arbetstagaren om det minst två veckor i förväg samt om arbetstagaren är fackligt organiserad varsla facket om detta. Om arbetsgivaren inte gör det, kan du hävda att du har rätt till den tidsfristen, så att du åtminstone får lön för motsvarande tid. Men i och med att din arbetsgivare avbröt provanställningen den 16 augusti och du fått bibehålla lönen augusti ut har arbetsgivaren gjort rätt för sig. Även om arbetsgivaren skulle bryta mot denna tidsfrist så är det inte tillräcklig grund för att kunna hävda tillsvidareanställning.

Tyvärr kan alltså arbetsgivaren göra som hen gjorde.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (793)
2021-07-24 Får en provanställd användas på samma sätt som ordinarie personal?
2021-07-16 Lön för provjobb?
2021-07-09 Vad innebär en projektanställning?
2021-07-06 Omvandlingsregeln för tidsbegränsande anställningar

Alla besvarade frågor (94256)