Provanställning efter visstidsanställning

Hej ! Jag började arbeta på ett stort företag den 1April tills - 30 september jag började som timanställd och arbetat ca 150h / månad i snitt.  1 Oktober blev jag erbjuden 100% tjänst men då är min fråga: Blir jag inte automatisk Tillsvidare anställd eftersom jag började 1april? Då det har passerat 6månader? på anställningsbeviset för 100% tjänsten står det "provanställd 6mån framåt " men min tillgodo tid från jag börja 1april vad händer med den? Tacksamt för ett svar

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Den anställningsform du hade 1 april till 30 september var troligtvis en visstidsanställning, vilket är en tidsbegränsad anställning som inte automatiskt övergår till tillsvidareanställning efter 6 månader som en provanställning gör. Eftersom provanställning och visstidsanställning är två olika anställningsformer kan det därför vara möjligt att provanställa någon efter en visstidsanställning. 

Det finns i regel inget krav på att arbetsgivaren ska ha objektivt godtagbara skäl för att pröva arbetstagaren genom en provanställning. I flertalet rättsfall har arbetsdomstolen ansett att det kan föreligga ett prövobehov varför en provanställning som kan verka onödig har godkänts. T.ex. kanske arbetstagaren fått utvidgade arbetsuppgifter efter visstidsanställningen varför en provanställning kan vara befogad (AD 1987 nr 148). 

I ett fall har dock en provanställning underkänts. Här rörde det sig om en anställd som arbetat 19 år vid en lokal myndighet med goda vitsord som sedan blev provanställd av en motsvarande länsmyndighet. Domstolen fann inte grund för att arbetsgivaren handlat i direkt syfte att kringgå LAS https://lagen.nu/1982:80#P6S1 , men att provanställningen likväl objektivt sett framstått som så uppenbart omotiverad att den måste betraktas som ett missbruk av anställningsformen provanställning (AD 1991 nr 40). 

De månader du arbetade som visstidsanställd kommer dock att räknas till din totala anställningstid. 

Vänligen

Lovisa HedlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo