Provanställning av befintligt anställd

2016-10-31 i Anställningsformer
FRÅGA
Om jag arbetat 8 år på en skola med fast anställning och byter till en annan skola inom samma skolföretag har arbetsgivaren rätt att ge mig provanställning? Den pågående tjänsten avser obehörig fsklärare och den nya avser leg förskollärare.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arbetstagare i tjänst hittar du i lagen om anställningsskydd (LAS), se här. En anställning gäller tills vidare ifall inget annat har avtalats, detta framgår av 4 § LAS (här) och utgör LAS huvudregel. Denna anställningsform är vad som i dagligt tal brukar kallas för fast anställning.

En arbetsgivaren har dock rätt att först avtala om en tidsbegränsad provanställning förutsatt att den inte överstiger 6 månader, 6 § 1 st. LAS (här). Provanställningen övergår sedan till en tillsvidareanställning ifall varken arbetsgivaren eller arbetstagaren sagt upp anställningsförhållandet innan prövotiden har gått ut, 6 § 2 st. LAS (här). En provanställning kan dock sägas upp innan prövotidens utgång förutsatt att inget annat har avtalats, 6 § 3 st. LAS (här), vilket gör det till en osäker anställningsform.

Utöver tidsbegränsningen på 6 månader anges inte i lagen några ytterligare inskränkningar för ingående av avtal om provanställning. Utifrån förarbetena till lagen framgår dock att anställningsformen är avsedd för de fall där arbetsgivaren har för avsikt att pröva arbetstagaren. Regeln om provanställning ger genom sin utformning inte utrymme för en rättslig prövning av om prövobehovet av arbetstagaren är större eller mindre i det enskilda fallet. Däremot medför regeln möjligheten att ingripa mot tisbegränsning av en anställning under beteckningen provanställning när omständigheterna är sådana att det måste anses vara fråga om ett försök att kringgå lagens huvudregel om tillsvidareanställning (som jag nämnde i början) från arbetsgivarens sida. Av förarbeten följer härmed att det inte bör vara möjligt att t.ex. omvandla en tillsvidareanställning till provanställning enbart av skälet att företaget byter ägare. Det bör inte heller vara tillåtet att den som redan varit anställd i ett arbete hos en arbetsgivare återanställs i samma arbete på prov, förutsatt att det inte finns starka skäl för detta så som om den tidigare anställningen ligger långt tillbaka i tiden eller om den tidigare anställningen var väldigt kort och att det därför inte gavs tillfälle till prövning av arbetstagaren.

Det senare skulle kunna tänkas tala till din fördel. Avgörande blir troligen ifall skolföretaget räknas som en enda arbetsgivare eller ifall skolorna för sig anses som egna arbetsgivare samt ifall man kan anse att det rör sig om större skillnader i arbetsuppgifterna mellan anställningarna. I och med att saken inte är helt tydligt reglerat i lag blir det svårt för mig att ge dig ett säkert svar på din fråga. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med ditt fackförbund ifall du är ansluten samt gå igenom tillämpligt kollektivavtal ifall det finns ett sådant på din arbetsplats. Genom kollektivavtal är det nämligen möjligt att göra avvikelser för regeln om provanställning, 2 § 3 st. LAS (här), och ibland är kollektivavtalen även med detaljerade än lagen.

Jag hoppas jag kunnat ge dig viss ledning i frågan och önskar dig lycka till!

Bästa hälsningar,

Jenny Vilander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (737)
2021-01-19 Kan man bli tillsvidareanställd efter 2 år av vikariat trots att man fyller 67 år?
2021-01-18 Hur lång får en provanställning vara?
2021-01-15 Inlasning enligt BEA
2021-01-14 Kan man avtala om två veckors uppsägningstid om man har en allmän visstidsanställning?

Alla besvarade frågor (88293)