Provanställning

Hej,

Jag började arbeta som nyexaminerad i fjol och fick provanställning under 1 år. Min chef tyckte nyligen att jag var duktig och kunde tänka sig att ge mig fastjobb efter att mitt kontrakt gått ut i juni, men eftersom att jag hade mer saker att jobba på och i rädsla om att jag skulle sluta att utvecklas framåt ifall jag fick fastjobb, så ville min chef först "förlänga" min provanställning ytterligare ett halvår, för att sedan om jag visat mig värdig, ge mig fastjobb.

En kollega sa att jag borde dubbelkolla detta med er, ifall en chef får göra på detta vis överhuvudtaget, eller ifall chefen är skyldig att antingen ge fastjobb eller säga upp en anställd efter en provanställning.

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Den lag som är tillämplig på din fråga är lagen om anställningsskydd (LAS). Enligt 4 § LAS är huvudregeln att ett anställningsavtal gäller tillsvidare. Undantag från denna huvudregel, som utgör tillåtna tidsbegränsade anställningar, framgår av 5 och 6 §§ LAS. Av 6 § framgår att avtal om provanställning får träffas. Denna provanställning får pågå i maximalt 6 månader. Om varken arbetsgivaren eller arbetstagaren senast vid prövotidens utgång meddelar att anställningen ska upphöra övergår automatiskt provanställningen i en fast anställning.

I ditt fall kan alltså konstateras att provanställningen enligt lag inte får pågå i 1 år, och följaktligen får den heller inte förlängas med sex månader. Vidare har din provanställning nu övergått i en fast anställning, då jag förstår det som att din "provanställning" har pågått längre än sex månader. Att du är fast anställd innebär b.la. att det krävs saklig grund för uppsägning från din arbetsgivares sida. Den fasta anställningen innebär med andra ord ett starkare skydd för dig som arbetstagare än en provanställning.

Trevlig helg!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo