Pröva beslag

2019-02-11 i Förundersökning
FRÅGA
Hur överklagar jag ett beslag? Gäller telefon, skoldator och min speldator. De togs i beslag pga olaga hot som tydligt inte var ett hot utan en "meme". Behöver telefon för att fungera i samhälle då jag inte kan kontakta någon överhuvudtaget, eller sköta mina pengar utan den. Skoldatorn behöver jag för att fungera i skolan.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av brottsbalken — BrB — och rättegångsbalken — RB.

Till att börja med vill jag vara tydlig med att olaga hot kan begås genom memes. Det finns inte något krav på hur hotet ska gå till, och alltså kan olaga hot begås både muntligen, genom memes och på andra sätt (4 kap 5 § BrB).

Du "överklagar" beslagen genom att begära att rätten prövar beslagen. I vissa fall har rätten redan gjort en sådan prövning, men om inte kan du alltså begära den. Rätten ska då så snart som möjligt, endast i mycket speciella fall senare än fyra dagar efter din begäran, pröva om beslagen ska bestå. Ett undantag är om huvudförhandlingen — alltså rättegången — om olaga hot kommer att hållas inom en vecka efter din begäran. Isåfall kan rätten välja att pröva frågan då (27 kap 6 § 1 st RB). Om rätten finner att det inte finns skäl för beslagen, antingen därför att det var fel från början att göra beslagen eller för att det inte längre är nödvändigt, ska beslagen omedelbart hävas. Du kan i sådant fall få dina saken direkt (27 kap 8 § 1 st RB).

En grundläggande regel är att beslag bara får göras om skälen för att ta det i beslag väger tyngre än det intrång och problem det innebär för dig (27 kap 1 § 3 st RB). Det kan därför vara bra att nämna att du behöver din telefon och dina datorer i vardagen. Om rätten anser att intresset av beslagen väger tyngre än dina intressen, kan du också fråga om det inte är tillräckligt att sakerna beslagtas endast i någon dag, och sedan kan återlämnas enligt 27 kap 8 § RB.

Lycka till!

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (374)
2019-08-10 Jag är misstänkt för stöld, blir jag gripen om jag åker på semester?
2019-08-01 Överprövning av nedlagd förundersökning
2019-07-31 Vem beslutar om kroppsvisitation?
2019-07-31 Överprövning av beslut

Alla besvarade frågor (72228)