Prov- eller tillsvidareanställd?

Hejsan,

I mitt anställningsavtal så står det först tillsvidareanställning från 20200511 och under det provanställning 2020511-20201111.

Vad gäller då?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om anställningsavtal regleras i lagen om anställningsskydd (LAS), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.

Vad innebär en provanställning?

Enligt 6 § LAS får det avtalas om en provanställning om prövotiden är högst sex månader. Om provanställningen inte avbryts innan dess utgång går anställningen automatiskt över i en tillsvidareanställning. Syftet med provanställningen är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva ut en person för en viss tjänst innan den övergår i en tillsvidareanställning. En provanställning kan avslutas i förtid av både arbetsgivaren och arbetstagaren utan angivande av skäl, om inte annat avtalats. Det finns heller inte någon uppsägningstid gällande provanställningar. Av 31 § LAS framgår dock att en arbetsgivare som avslutar en provanställning i förtid har en skyldighet att underrätta arbetstagaren minst två veckor i förväg.

Två typer av anställningar enligt LAS:

Enligt LAS så finns det två typer av anställningsformer (tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning) som jag kommer att gå igenom nedan:

Tillsvidareanställning:

Tillsvidareanställning, även kallad fast anställning i vardagligt tal, gäller till dess arbetstagaren eller arbetsgivaren avslutar den. För att arbetsgivaren ska kunna avsluta en tillsvidareanställning krävs saklig grund.

Tidsbegränsad anställning:

I en tidsbegränsad anställning finns det en begränsning i hur länge anställningen pågår. Huvudregeln är att anställningen inte avslutas i förtid om uppsägning inte finns reglerad i anställningsavtalet, eller om någon av parterna begår ett grovt avtalsbrott.

Ditt anställningsavtal:

Jag tolkar ditt anställningsavtal som att syftet med din anställning är att den ska övergå i en tillsvidareanställning, men att du under de första sex månaderna är provanställd. Arbetsgivaren vill troligen förtydliga att det gäller en framtida tillsvidareanställning. Förutom 6 c § LAS finns det inga direkta regler i LAS om vad som ska stå i anställningsavtalet. Det det ska dock tydligt framgå vilka villkor som parterna har kommit överens om.

Sammanfattning:

Anställningsavtalet som du har fått av din arbetsgivare bör därmed vara tillåtet. Då det står i avtalet att du är provanställd till den 11/11 så gäller detta. Att det även står tillsvidareanställning är troligtvis för att förtydliga att provanställningen sedan kommer att övergå till en sådan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba ThorRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo