Protokollet från husrannsakan är belagt med sekretess under förundersökningen

Har man rätt till att få ut protokollet på husrannsakan som gjorts mot mig i min bostad under pågående förundersökning? Jag begärde ut den informationen och fick som svar att det låg under förundersöknings sekretess.

Lawline svarar

Hej och stort tack för du vänder dig med din fråga till oss på Lawline!


För att besvara din fråga kommer vägledning tas från rättegångsbalken (RB), tryckfrihetsförordningen (TF) och Offentlighet och sekretesslagen (OSL).


Offentlighetsprincipen

En husrannsakan ska dokumenteras och protokollföras. I protokollet ska det stå varför husrannsakan genomfördes och vad som förekommit vid husrannsakan, 28 kap. 9 § RB.  Protokollet ska upprättas omedelbart efter att husrannsakan skett. Vad gäller protokollet som förs vid en husrannsakan så måste du begära ut det för att få se det, vilket följer av 28 kap. 9 § 2 st. RB. Protokoll från en husrannsakan är allmänna handlingar som alla har rätt att ta del av om det är offentligt, 2 kap 1 § TF.


Sekretess vid förundersökning

Dock, under pågående utredningar (förundersökningar) gäller så kallad förundersökningssekretess. Det innebär att uppgifterna i en förundersökning inte lämnas ut eftersom detta skulle kunna skada utredningen, 18 kap. 1 § OSL. Innan förundersökningen har avslutats är alltså handlingarna hos polisen inte allmänna handlingar. 


Alltså, det föreligger sekretess under förundersökningen men när den är avslutad bör du kunna begära ut det, se här.


Jag hoppas du fick svar på din fråga och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Julia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”