Produktansvarslagen eller skadeståndslagen

2016-02-17 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Är det Produktansvarslagen som skall tillämpas när jag köpte ICA:s fryste pyttipanna som innehöll en benbit varför jag bet sönder en tand som jag fick rotfylla för 10.000.-Varför är det inte Skadeståndslagen som skall tillämpas.
SVAR

Hej!

Tack för Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Produktansvarslagen (PAL) är skadeståndsrättslig speciallagstiftning och tillämpas framför skadeståndslagen förutsatt att kriterierna lagen ställer upp är uppfyllda.

Lagen tillämpas på person- och sakskada som en produkt orsakat på grund av en säkerhetsbrist, 1 § PAL. I ditt fall har Du drabbats av en personskada. Med produkter avses enligt 2 § ''lösa saker'', vilket är rörliga, fysiska föremål. Mat utgör alltså lös sak och är en produkt i PAL:s mening. Termen ''säkerhetsbrist'' betyder enligt 3 § att produkten i fråga inte är så säker som skäligen kan förväntas. Bedömningen ska bland annat göras utifrån hur produkten kan förväntas användas, och i detta fall är det, enligt min uppfattning, tämligen självklart att mat som leder till att en tand går sönder inte är så säker som skäligen kan förväntas. Att det kan finnas ben i mat är förvisso kanske inte helt ovanligt, men om er tand gick sönder på detta vis får det med största sannolikhet anses att maten har en säkerhetsbrist och att man kan förvänta sig att ens tänder inte går sönder. Det verkar inte heller råda något tvivel om att det är benbiten (säkerhetsbristen) som orsakat skadan.

Sammanfattningsvis är rekvisiten (lagens kriterier) i 1 § PAL uppfyllda och PAL är därför tillämplig. Hade något av lagens krav inte varit uppfyllt hade skadeståndslagen kunnat användas. Skadeståndslagen används när ingen annan skadeståndsrättslig lagstiftning som reglerar en mer specifik typ av ersättning kan användas. Exempel på annan speciallagstiftning är miljöbalken och trafikskadelagen. Även obligationsrättslig lagstiftning som exempelvis köplagen innehåller bestämmelser om skadestånd vid avtalsförhållanden.

Hoppas att Du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (632)
2021-01-19 Vad kan jag göra om min granne olovligen tar bort träd och buskar på min tomt?
2020-12-28 Är min arbetsgivare skyldig att ersätta sakskada på arbetsplatsen?
2020-12-28 Jämkning av skadestånd
2020-12-05 Olagligt att fota anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (88319)