Processuella principer

2017-06-05 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hejsan!Jag känner mig väldigt förvirrad när det kommer till olika juridiska principer.. Jag undrar vad omedelbarhetsprincipen, offentlighetsprincipen samt den kontradiktoriska principen innebär? Vad är egentligen skillnaden på alla dessa principer?? varför heter det principer?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

1. Omedelbarhetsprincipen

Omedelbarhetsprincipen kommer till uttryck i rättegångsbalken (RB) 17:2 angående tvistemål och RB 30:2 beträffande brottmål. Omedelbarhetsprincipen är en processuell princip som innebär att rättens dom endast får grundas på vad framkommit under huvudförhandling. I praktiken innebär principen att vad som framkommit under förberedelsen inte är processmaterial utan behöver upprepas under huvudförhandlingen.

2. Kontradiktoriska principen

Kontradiktoriska principen innebär kort att andra parten ska också höra och att ingen ska dömas ohörd. I ett förfarande präglat av kontradiktion står minst två part mot varandra och de tillåts båda att ta del av varandras yrkanden, grunder och argumentation. Parterna tillåts även bemöta vad den andra parten anfört eller lagt fram.

Kontradiktoriska principen kommer inte till direkt uttryck i lagtexten utan principen har stöd i rätten till rättvis rättegång enligt artikel 6.1 europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheter (EKMR).

2.1 Hur omedelbarhetsprincipen och principen om kontradiktoriskt förfarande förhåller sig till varandra

Omedelbarhetsprincipen kan på indirekt väg skapa garantier för att den kontradiktoriska principen upprätthålls. Det faktum att domen endast får grundas på sådan material som lagts fram vid huvudförhandlingen innebär ju att båda parterna får tillfälle att yttra sig över bland annat grunder och bevisning.

3. Offentlighetsprincipen

Huvudregeln om domstolsförhandlingars offentlighet slås fast i RB 5:1 och ger uttryck för att rättegångar ska vara offentliga för allmänheten. I praktiken innebär principen att allmänheten kan bilda sig en uppfattning om hur rättvisan fungerar i Sverige.

4. Skillnaden mellan dessa principer och varför de kallas principer

Medan omedelbarhetsprincipen tar sikte på vad domstolen får grunda domen på innebär kontradiktoriska principen att varje part har rätt att ta del av det som riktas mot denne och försvara sig mot detta. Offentlighetsprincipen innebär som sagt att förhandlingar är öppna för allmänheten.

Anledning till att de kallas för principer beror på att de är riktlinjer som domstolen ska / bör försöka följa.

Med Vänliga Hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1173)
2021-06-30 Hur man kan ansöka om särskild handräckning vid olovlig besittningsrubbning
2021-06-29 Rätten till en försvarsadvokat.
2021-06-29 Överklaga till hovrätten
2021-06-28 Får man själv välja vilken anstalt man ska placeras på?

Alla besvarade frågor (94218)