FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt01/09/2016

Process för att utkräva skadeståndsansvar av hyresgäst

Jag hyrde ut min bostadsrätt och har fått skador på lägenheten som ej kan räknas som slitage. Hur går jag tillväga om personen ej vill ersätta dessa skador?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder till till Lawline med din fråga.

Av 12 kap 24 § jordabalken följer att en hyresgäst är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. Hyresgästen blir alltså inte skyldig att ersätta skador som är att anse som normalt slitage.

Om du anser att din hyresgäst har åsidosatt sin vårdplikt enligt 12 kap 24 § jordabalken, och därmed är ansvarig för skada på lägenheten, kan du väcka talan i tingsrätten genom en stämningsansökan. Talan kan väckas i den tingsrätt där svaranden, i detta fall din hyresgäst, har sitt hemvist, enligt 10 kap 1 § rättegångsbalken. Är svaranden folkbokförd i Sverige anses som hans hemvist den ort där han var folkbokförd den 1 november föregående år. Talan bör även kunna väckas vid den ort där bostadsrätten är, 10 kap 8 § rättegångsbalken.

Mer information om hur du kan gå till väga vid en eventuell stämningsansökan finner du på http://www.domstol.se/tvist/stamningsansokan/.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”