Privatuthyrningslagen - uppsägningstid

Hej!

Jag hyr ut min lägenhet i andrahand under 7 månader och i kontraktet kom jag och andrahandshyresgästen överrens om att hyresavtalet upphör att gälla vid hyrestidens utgång och att andrahandshyresgästen ska då avflytta utan uppsägning. Nu med fyra månader kvar av kontraktet hävdar andrahandshyresgästen att hon enligt privatuthyrningslagen har möjlighet att säga upp kontraktet med en månads uppsägningstid. Min fråga är därmed om hon har en månads uppsägningstid eller om det är det som står i kontraktet som gäller?

Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Enligt 3 § privatuthyrningslagen kan ett hyresavtal antingen löpa på obestämd tid eller på bestämd tid. Ett hyresavtal som ert som löper på bestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla som ett på obestämd tid. Ett avtal på bestämd tid kan upphöra att gälla innan hyrestidens slut om man väljer att säga upp det. Hyresgästen har rätten att säga upp ett avtal vid månadsskiftet som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Om hyresavtalet avviker från vad privatuthyrningslagen säger, det vill säga om hyresavtalet är till nackdel för hyresgästen är avtalet inte giltigt på den punkten. Privatuthyrningslagen är tvingande till hyresgästens förmån.

Därmed stämmer det att det är en månads uppsägningstid allt annat är till nackdel för hyresgästen och därmed inte giltigt.

Vänligen,

Sandra WredeRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”