Privatuthyrning

2021-05-24 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Hyr ut en villa till ett par och är på tankar att sälja huset. Har skrivit ut ett uppsägningsavtal och ska lämna det, då är frågan va gör jag om dem vägra skriva under?Mvh Anders
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det är uthyrning av din egna villa som du hyr ut utanför näringsverksamhet och för annat än fritidsändamål och hyresavtalet löper på obestämt tid hyr ut en så följer det av 3 § 2 st lag om uthyrning av egen bostad, även kallad privatuthyrningslagen att hyresvärden får säga upp ett hyresavtal till månadsskiftet som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen om inte en längre uppsägningstid har avtalats. Om du hyr ut fler lägenheter så gäller lagen enbart på den första upplåtelsen, 3 § privatuthyrningslagen.

Om det inte är en sådan bostad som privatuthyrningslagen tar sikte på så regleras hyresavtalet av 12 kap. Jordabalken. Där anges att ett hyresavtal på obestämd tid upphör att gälla månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, 12 kap. 4 § Jordabalken (JB). Hyresgästen kan i vissa fall har rätt till förlängning av hyresavtalet om det är en sådan omständighet som anges i 12 kap. 46 § JB.

Du har inte angivit flera omständigheter kring vad som skrivits i avtalet, exempelvis om hyresavtalet löper på obestämd tid eller bestämd tid vilket krävs för att besvara frågan helt. Om det blir en tvist kring uppsägningen så är det hyresnämnden som är den rättsliga instansen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Yodit Eshete
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1567)
2021-06-15 I vilket skick ska en hyresrätt vara innan inflyttning sker? Och kan bristfälligt skick ge hyresgästen rätt att häva avtalet?
2021-06-11 Kommer avtal för bostad sägas upp efter ingående av äktenskap?
2021-05-31 Tolkning av en klausul i hyresavtal
2021-05-30 Kan man säga upp ett hyresavtal via mejl?

Alla besvarade frågor (93136)