Privata sjukvårdskostnader vid personskada

2017-01-18 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej, i Skadeståndslagen 5 kap. står det att sjukvårdskostnader ersätts vid personskada. Vardia försäkringsbolag säger att det enbart är kostnader som kommer från vårdgivare tillhör den offentliga vården. De säger till mig att det är det som står i lagen. Stämmer det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mycket riktigt står det i 5 kap. 1 § Skadeståndslagen (1972:207) här att skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnader. En viktig grundprincip inom skadeståndsrätten är emellertid att kostnaderna ska vara nödvändiga och skäliga för att de ska ersättas. Denna begränsning gör sig särskilt tydlig när det gäller till situationer där den skadelidande begär ersättning för sjukvårdskostnader för alternativa former av vård, som t.ex. privat vård eller vård utomlands. Kostnader för detta kan däremot också vara ersättningsgilla, så länge de är nödvändiga och skäliga. I NJA 1968 s. 23 fann Högsta domstolen att kostnader för vård på ett privat sjukhem kunde ersättas inom ramen för livränta. I ett annat rättsfall, NJA 1967 s. 497, fick en trafikskadad person skadestånd för kostnader för privat sjukhem eftersom det förelåg platsbrist i den allmänna vården.

Slutsatserna som kan dras av detta är att det inte står i lagen att endast sjukvårdskostnader till följd av offentlig vård ersätts. Även privat vård kan i vissa fall ersättas, så länge kostnaderna är nödvändiga och skäliga.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (628)
2020-12-01 Vad innebär culparegeln?
2020-11-30 Kan jag få hjälp att driva ärendet vidare?
2020-11-28 Kan jag få skadestånd?
2020-11-27 Skadestånd för skadade kastruller

Alla besvarade frågor (86842)