Prissvillkor och prisavdrag samt hur man för en tvist vidare

Hej. Mitt dilemma gäller ett muntligt avtal, där tre personer varit närvarande när det muntliga avtalet gjorts. Jag och min sambo ville anlita någon som vi kunde köpa mylla av till vår blivande trädgård, eftersom vi har ett nybyggt hus. Våra grannar anlitade en person X från trakten och hade fått ett bra pris (1500€) för en tomt som krävde större mängd mylla än vår. Då person X var hos våra grannar bad vi person X komma till vår tomt för att diskutera med oss och eventuellt ge oss ett pris. Person X kom och diskuterade med oss, han tittade på vår tomt och konstaterade samma sak som vi redan hade konstaterat att vi inte behövde lika mycket mylla som våra grannar. Han sade först ett pris på ca. 800€, men då sade vi ( min sambo och jag) att det kan inte vara sant och så visade vi alla platser vi ville ha mylla på. Då sade person X att han inte kan säga ett exakt pris, men att det rör sig om ca.1000€ absolut max 1300€. Eftersom min sambo och jag lite hade diskuterat med andra eventuella leverantörer av mylla och då fått ett riktgivande pris på 1600-1800€ såg vi förvånat på varandra... Vi vände oss till person X och frågade " alltså du menar att alltsammans blir max. 1300€", han svarade ja! Min sambo och jag såg igen på varandra och konstaterade att detta erbjudande kunde vi inte missa, så vi sade " om ditt pris är max. 1300€ så anlitar vi dig, när kan du börja"? Vi kom överens om att han har jobbet slutfört inom de närmaste veckorna.. Person X skötte sin del av överenskommelsen, fastän inte helt inom utsatt tid men det var ingenting som stördes oss. Tyvärr var de första lassen mylla mycket dålig mylla som vi var tvungna att "rensa", där fanns både glasbitar, porslinsbitar, mindre metallskrot, glasspapper och godispapper. Vi diskuterade saken med person X som lovade dra av den dåliga kvaliteten på mylla från priset. Min sambo frågade om betalningen och person X sade "det är ingen brådska med det, vi tar det lite senare". Vi godtog svaret och började så vår gräsmatta, sommaren var mycket solig och varm vilket krävde många timmars vattnande under så gott som hela sommaren. Då hösten kom tog min sambo kontakt med person X för att sköta betalningen, men han sade igen "vi tar det lite senare, jag hör av mig", ok saken klar vi väntade. I januari, över ett halvt år senare, tog person X kontakt och önskade få sin betalning. Helt i sin ordning, vi hade kommit överens att vi betalar senare. Men chocken kom då han sade att han vill ha 1690€ för alltsammans! Det var ju inte det vi kommit överens om., vi hade en överenskommelse på Max. 1300€ och inte mera än det! Vi försökte/försöker diskutera med person X om saken, men han påstår att vi har kommit överens om ett pris på 1500-1700€. Då tog vi upp den dåliga myllan som han lovade dra bort från priset av. Då gav han ett pris på 1500€ och inte en cent mindre! Om vi inte betalar så kommer han och tar bort myllan så fort snön har försvunnit. Ok sade vi, men då måste du stå för alla kostnader vi har givit ut för gräsmattan (frön, gödsling, vattning och arbete). Det kommer inte på frågan sade person X, han kommer och tar bort myllan och ingenting annat om vi inte betalar 1500€ för myllan åt honom! Varken min sambo eller jag är personer som vill bråka om detta, men vi anser att en överenskommelse är en överenskommelse även fastän den var muntlig. Vad har ni för råd att ge oss? Ska vi betala 1300€, som vi kom överens innan vi anlitade person X eller bör vi betala 1500€, det som han säger att vi kommit överens om? Tacksam för hjälp!

Lawline svarar

Hej! Min uppfattning är att ett bindande avtal föreligger enligt avtalslagen (1915:218) då anbud och accept har avgivits av respektive avtalspart. Ni har rätt i att även muntliga avtal är bindande. X har brutit mot avtalet genom att inte leverera mylla med rimlig kvalité, men enligt vad ni har kommit överens om skulle ni kompenseras för detta genom att från det ursprungliga priset dra av en summa, dock oklart hur mycket. X är alltså bundet dels av avtalsvillkoret att priset ska uppgå till högst 1300 euro, dels av att denne utfäst kompensation för den undermåliga myllan, så att priset ska uppgå till mindre än 1300 euro. Rimligtvis ska mellanskillnaden vara väsentlig, det vill säga ett marknadsmässigt prisavdrag ska göras. Några kronor är inte tillräckligt, såvida ni inte går med på detta.

Det är emellertid tyvärr ofta i praktiken skillnad på att ha rätt och få rätt. Skulle detta gå till domstol, antingen genom att ni ansöker om stämning, eller genom att X gör det, så kommer ord stå mot ord, eftersom det är ett muntligt avtal och det inte finns något skriftligt bevis. Det ni kan bevisa är dock den dåliga kvalitén på myllan. Rätten kan nämligen göra så kallad syn på stället, det vill säga besöka er trädgård och se för sig själv att myllan är undermålig. En domstolsprocess kan vara påfrestande för båda parter. Skillnaden mellan det ursprungliga priset och vad X kräver är 2000 euro, vilket inte är en särskilt stor andel av det ursprungliga priset.

Det kan kanske också tänkas att myllan är av så dålig kvalité, att ni överhuvudtaget inte vill ha den kvar, och X då gör er en tjänst genom att ta bort den. Ni kan också överväga hur mycket det är värt för er att ha er trädgärd i dess nuvarande skick, med det arbete som både ni och X lagt ner. Anser ni att det är värt att ta kampen så har ni all rätt och alla möjligheter att föra en så kallad fastställelsetalan i domstol angående att ni inte är skyldiga att betala mer än en väsentlig bit under 1300 euro. Om ni talar med X om att föra detta till domstol, kanske han är beredd att tala vidare med er.

Lars BålmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”