Prissättning vid fastighetsförsäljning - vilka skattemässiga konsekvenser får det?

FRÅGA
Hej! Min far och hans fru äger en fritidsfastighet. De är gifta, och jag är alltså dottern i min fars tidigare äktenskap. De har inga fler barn. Nu ska huset säljas p g a sjukdomsskäl, och det är meningen att jag ska få hälften av summan. Taxeringsvärdet är 225 000 kr. En granne är väldigt intresserad av att få köpa huset, vilket vi tycker vore en bra lösning. De sista åren har grannen fått sköta både plogning och gräsklippning, vilket gör att vi inte kan sälja till något överpris, även om vi skulle få lite mer betalt på den öppna bostadsmarknaden. Vad händer rent skattemässigt om vi säljer huset till taxeringsvärdet? Om det hamnar under taxeringsvärdet? Eller över taxeringsvärdet? Är det något jag bör tänka på om jag ärver dessa pengar? Vore det bättre om jag skulle få summan som gåva innan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som är av skattemässig betydelse i ert fall är om överlåtelsen av fastigheten ska räknas som ett köp eller en gåva. Vid försäljning av en fastighet betalar säljaren skatt för den vinst hen gjort på försäljningen av fastigheten. För att beräkna hur stor vinst säljaren gjort räknar man försäljningspriset minus det pris som fastigheten anskaffades för. Om överlåtelsen räknas som ett köp kommer alltså din far och hans fru att få betala skatt för försäljningen. Om överlåtelsen istället räknas som en gåva tillkommer ingen skatt för din far och hans fru. Någon gåvoskatt finns inte längre i Sverige, detta framgår av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen.

Försäljningspris över eller under taxeringsvärdet?
Nästa fråga att besvara blir då när en överlåtelse räknas som ett köp och när det räknas som en gåva. Av praxis har framkommit att vid försäljning av fastigheter så är det taxeringsvärdet som avgör om överlåtelsen ska räknas som gåva eller köp. Vad ni skulle ha fått för fastigheten på den öppna bostadsmarknaden spelar ingen roll i det avseendet. Om priset ni väljer att sälja fastigheten till grannen för understiger taxeringsvärdet kommer överlåtelsen räknas som en gåva. Om priset är lika med eller överstiger taxeringsvärdet kommer överlåtelsen räknas som en försäljning. Svaret på din första fråga vad som händer om ni säljer huset till taxeringsvärdet är alltså att överlåtelsen av fastigheten kommer räknas som en vanlig försäljning och att man kommer att beräkna skatten som vanligt på det överskott din far och hans fru får vid försäljningen.

Konsekvenser av att överlåta fastigheten som gåva
Om ni väljer att sälja fastigheten för ett pris som understiger taxeringsvärdet kommer det ses som en gåva till grannen och din far och hans fru betalar då ingen skatt för överlåtelsen. Däremot kommer detta att få betydelse när grannen sedan i sin tur ska sälja fastigheten vidare. När grannen då ska sälja fastigheten gäller något som heter kontinuitetsprincipen och anges i 44 kap. 21 § inkomstskattelagen. Regeln innebär att grannen vid mottagande av gåvan ”mottar givarens skattemässiga situation”. Det betyder att när grannen säljer fastigheten och ska räkna ut överskottet på affären så räknar man hans anskaffningskostnader till de kostnader din far och hans fru hade när de köpte fastigheten. Alltså om vi säger, hypotetiskt, att din far och hans fru köpte fastigheten för 100 000 kr. I det fallet ska grannen ange 100 000 kr som anskaffningskostnad för fastigheten. Om han skulle sälja fastigheten för 250 000 kr blir då hans överskott 250 000 – 100 000 = 150 000 kr. Han kommer då betala skatt på dessa 150 000 kr som ses som den vinst han gjort på försäljningen.

Bästa att ärva pengarna eller få dem i gåva?
Gällande vad du ska tänka på vid arv av pengarna är det inget jag kan se nu som skulle vara av betydelse. Det finns varken någon arvsskatt eller gåvoskatt, så rent skattemässigt kan jag inte se någon fördel med att få pengarna i gåva istället för arv. Däremot finns det några arvsrättsliga regler som kan vara bra att veta om. Då du inte är bröstarvinge (barn) till din fars fru kommer du inte ärva några pengar efter henne utan endast de tillgångar som tillhör din far. Då de är gifta kommer allt de äger tillsammans delas lika om någon av dem dör och du kommer alltså då ärva endast den del som tillfaller din far. Dock finns ju ingen garanti för att alla de pengar de får vid försäljningen fortfarande finns kvar vid dödstillfället. På så sätt vore det ju bättre för dig att få summan som gåva.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Cecilia Knutsen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (248)
2021-06-14 Utgår man från inköpspriset eller nuvarande marknadspriset vid beräkning av kapitalvinst när det gäller gåva?
2021-05-24 Överlåta lägenhet via gåva eller till underpris?
2021-04-30 Var kan man hitta en fastighets anskaffningsvärde?
2021-04-30 Lösa ut syskon ur ärvd fastighet.

Alla besvarade frågor (95739)