Prissättning på vara för konsument

2016-10-03 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Jag köpte en klänning i en affär. Klänningen kostade enligt kvinnan 6900 kr. Hon bad mig sedan också ta ut pengar i kontant för det hade varit bättre för henne, mindre krångel. I god tro tar jag ut pengar och räcker över dem till henne. Dagen efter så ser jag på deras hemsida där dem marknadsför deras produkter att klänningen kostar 5000 kronor. Har näringsidkare rätt att höja priset för konsumenten, när priset tydligt angivits lägre till en annan intresserad person som frågat på deras hemsida. Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du köpte klänningen i egenskap av konsument vilket innebär att Konsumentköplagen är tillämplig. Priset för en vara avtalas mellan köpare och säljare, varför priset i detta fall är 6900 kr. Om inte ett bestämt pris har avtalats ska priset anges efter vad som är skäligt enligt 35 § Konsumentköplagen men så är inte fallet här. Att du har betalat kontant spelar ingen roll då du ändå bör fått kvitto på köpet.

En näringsidkare har rätt till egen prissättning på sina varor och därmed kan just denna affären ha ett annat pris än vad som anges på hemsidan. Detta gäller särskilt om affären t.ex. är en återförsäljare av ett visst märke och märkets egen hemsida anger andra priser än affären, som lägger på leveranskostnader, arbetsgivaravgifter m.m. Det kan även förekomma prissänkning genom realisation eller rabatt som endast hemsidan tar del av.

Om du dock menar att säljaren försökte lura dig på pengar kan du åberopa 33 § Avtalslagen, som stadgar att "rättshandling, som eljest vore att såsom giltig anse, må ej göras gällande, där omständigheterna vid dess tillkomst voro sådana, att det skulle strida mot tro och heder att med vetskap om dem åberopa rättshandlingen, och den, gentemot vilken rättshandlingen företogs, måste antagas hava ägt sådan vetskap". Det innebär att ditt köp kan förklaras ogiltigt om säljaren i själva verket ville lura dig och klänningen i butiken inte egentligen kostande 6900 kr. Det är dock mycket ovanligt och kan vara svårt att få igenom.

Jag rekommenderar dig att se över dina möjligheter att returnera varan och i stället vända dig till hemsidan och köpa klänningen därifrån om möjligt.

Lycka till!

Alexandra Teorell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1094)
2020-11-22 Kan jag få vara ersatt när den är installerad?
2020-11-20 Kan jag lämna tillbaka en ännu inte betald produkt?
2020-11-17 Vad är tidsfristen för reklamation av en felaktig vara?
2020-11-13 Säljarens rätt till flera reparationsförsök

Alla besvarade frågor (86413)