Prisavdrag vid köp av bil från privatperson

2015-01-25 i Köplagen
FRÅGA
Hej. För tre veckor sen köpte jag en begagnad bil av privatperson. Efter två veckor tänds motorlampa, jag felsöker bilen på auktoriserad verkstad som kommer fram till fel på kamkedja, jag får inte köra bilen förrens felen är lagade, detta kommer kosta 32000:- jag köpte bilen för 50000:-. verkstaden garanterar att jag inte kunnat åstadkomma dessa fel på två veckor. Förra ägaren tar inte ansvar för felen och vägrar betala för detta, jag hävdar att jag har rätt enligt lag. Kan jag ta detta vidare? Mvh Kristin
SVAR

Hej! Tack för din fråga!

Vid köp av lös egendom (såsom en bil) mellan två privatpersoner blir köplagen tillämplig. Av 17 § köplagen framgår det att om en vara avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig. Med tanke på det höga pris du köpt bilen för är det rimligt att anse att du med fog kunnat förutsätta att den inte var behäftad med ett sådant allvarligt fel. Därmed bör bilen anses som felaktig i köplagens mening.

Av 21 § köplagen framgår emellertid att frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen (i detta fall när bilen överlämnades till dig). Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare. Om däremot ett fel uppstått efter riskens övergång är det köparen som får stå för detta. I ditt fall verkar det som att du har bevisning för att felet uppstått innan riskens övergång och att det därmed är säljarens som svarar för felet.

Vid fel i vara enligt köplagen blir avhjälpande i första hand aktuellt som påföljd. Du har enligt 34 § rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för dig, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Eftersom säljaren i detta fall är en privatperson som kanske inte har så stora färdigheter i att reparera bilar, kan det vara orimligt att kräva avhjälpande. Därmed blir istället påföljden prisavdrag aktuell enligt 37 §. Prisavdraget ska enligt 38 § beräknas med utgångspunkt i förhållandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick.

Hoppas detta besvarar din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Henrik Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1174)
2020-06-30 Köpt fel vara - skäl för hävning av köp?
2020-06-30 Konsekvenser av ohyra vid bostad.
2020-06-30 Kan säljare neka hävning av köp när det är ett fel på varan?
2020-06-30 Vilka påföljder kan jag göra gällande vid fel i vara?

Alla besvarade frågor (81689)