Prisavdrag vid fel i vara

Hej, vi är en klass med studenter på Sveriges lantbruksuniversitet och enligt av en av skolans traditioner har vi gått ihop och delvis designat en klassjacka. Jackan har sammanlagt 8 olika brodyrer varav 4 är sponsorloggor. När vi fick hem jackorna så upptäckte vi att en av brodyrerna satt fel. Det är vår kårlogga som skulle sitta på högersida av bröstet tillsammans med namnbrodyren. Nu sitter den på vänstersida av bröstet tillsammans med två av sponsorloggorna. Dom har också gjort fel på fakturan så att två av jackorna inte är med. Leveransen kom också ca 10 dagar senare än vad dom först lovat oss. Vi har skriftliga och bildliga bevis på allt. Vi har pratat med dom och dom kan inte åtgärda felet då det skulle förstöra jackorna. Dom har erbjudit oss 2736 kr+ moms som prisavdrag, vilket uppgår till priset av två av brodyrerna, men vi tycker det är för lite. Ungefär vad har vi för rätt att kräva i prisavdrag, finns det något som vi kan utgå ifrån?

Det hela gäller sammanlagt 38 jackor som kostar 66 127 kr och vi har fått in 51 008 kr i sponsorpengar.

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Då din fråga handlar om en vara som beställs från ett företag av er som konsumenter blir enligt 2 § konsumentköplagen (KköpL) tillämplig.

Jag kommer dela upp din fråga i två delar: dröjsmål (alltså förseningen av leveransen) samt det felet i varan (brodyren som sitter fel).

Dröjsmål och påföljder

Enligt 9 § KköpL föreligger dröjsmål om varorna avlämnas för sent och det inte beror på er utan på säljaren/tillverkaren. Då ni fått jackorna kan ni dock fortfarande kräva skadestånd av företaget enligt 14 § KköpL, om ni skulle kunna visa att förseningen har lett till en riktig skada för er.

Det kan dock vara svårt att få skadestånd om ni inte hade något specifikt ni behövde jackorna till innan de hade levererats.

Fel på varan

Vi kan börja med att konstatera att det föreligger fel i varan i och med att varan enligt 16 § KköpL ska stämma överens med vad som avtalats, vilket den inte gör.

Vad som händer vid fel i vara

Enligt 22 § KköpL får köparen vid fel kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag samt häva köpet, i den ordningen som det är uppräknat. Jag kommer nedan gå igenom vilken möjlighet ni har att få igenom varje påföljd.

Reklamation

I 23 § KköpL står det att köparen inte får åberopa att varan är felaktig om en reklamation inte gjort till säljaren, det här verkar vara uppfyllt då ni kontaktat företaget som erbjudit prisavdrag.

Avhjälpande och omleverans

Enligt 26 § KköpL har ni som köpare rätt att kräva avhjälpande (att de rättar till felet) eller omleverans (att företaget skickar nya jackor) om det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Då företaget påstår att de inte kan rätta till felet utan att förstöra jackorna blir därför inte avhjälpande aktuellt för det skulle innebära att det kostade företaget alldeles för mycket. Samma sak gäller omleverans då det skulle innebära att de var tvungna att tillverka 38 nya jackor.

Rätt till prisavdrag eller hävning

I och med att avhjälpande eller omleverans inte kan ske får vi därför kolla på prisavdrag eller hävning. Enligt 29 § KköpL får ni som köpare häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för er, vilket innebär att felet ska vara så viktigt för er att ni inte skulle vilja använda jackorna med det här felet, något som kan bli väldigt svårt att bevisa.

Vad gäller prisavdrag, vilket verkar vara den mest aktuella påföljden, framgår av 28 § KköpL att prisavdraget ska svara mot felet och bedömas på objektiva grunder.

Hur stort prisavdraget bör vara.

Det är alltid svårt att svara exakt hur stort prisavdraget borde bli men i och med att det ska motsvara felets storlek kan jag tänka mig att det är mest rimligt att prisavdraget är vad varje felaktigt satt brodyr kostar gånger antalet jackor, i och med att det är fel på alla jackor.

Skadestånd

Det finns också en möjlighet till skadestånd vid fel i vara om ni lidit en verklig förlust som går att bevisa, vilket följer av 30 § KköpL.

Sammanfattning

Det är dessvärre i princip omöjligt för mig att säga hur stort prisavdrag som är rimligt i ert fall utan kostnader för vad just den felaktiga brodyren kostat i sin helhet. Men om ni tycker att prisavdraget är för litet skulle jag kontaktat företaget igen och berättat detta och försöka få de att gå med på ett större prisavdrag.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Mvh,

Oliver FribergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo