Pris för fastighet/ Kontinuitetsprincipen

FRÅGA
Efter att min mamma gått bort har min syster och jag ärvt hennes stuga. Nu vill min syster att jag ska köpa ut henne. Vilket pris ska jag betala, hur ska jag resonera?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Ni får givetvis välja priset själva, men lämpligt kan ju vara att sätta det till marknadsvärdet. Viktigt att komma ihåg, i det fall ni vill sätta ett lägre pris än marknadspriset, är vad som händer ifall priset understiger taxeringsvärdet. Ifall priset understiger taxeringsvärdet kommer överföringen att betraktas som en gåva. Skattemässigt, vid en framtida försäljning av huset, kommer du då att inträda i hennes skattemässiga situation. Detta följer av 44:21 (1999:1229) Inkomstskattelagen, läs paragrafen här. En gåva är inte en avyttring som medför beskattning. Detta betyder att ifall priset sätts över taxeringsvärdet så kommer din syster att beskattas för eventuellt vinst vid försäljningen och du kommer att använda det pris som du betalade för att räkna ut eventuellt skattepliktig vinst vid en senare försäljning. Ifall priset istället sätts under taxeringsvärdet blir inte din syster skattskyldig, men istället kommer hennes inköpspris att ligga till grund för beräkningen av eventuell skattepliktig vinst då du säljer huset. Eftersom hon i sin tur fått den genom arv betyder det att det är din mors inköpspris som kommer ligga till grund för beräkningen av din skattepliktiga vinst. Skiljer det mycket mellan priset då din mor köpte stugan och ett pris över taxeringsvärdet så kan, som du förstår, de olika alternativen ge avsevärt olika utslag. Jag hoppas att svaret var till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Måns Gottfries
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?