Prioritet mellan dödsbos skulder

2015-02-03 i Konkurs
FRÅGA
Min mamma var skyldig mig 16700:- och gick bort innan jul och hennes tillgångar räcker till begravning och sedan finns det lite pengar över. Men det finns också en del skulder såsom hyra för lägenhet, räkningat etc som skall betalas. Går mammas skuld till mig först eller delas den tillgången som är kvar procentuellt upp på kvarvarande skulder?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

När tillgångarna i dödsboet inte räcker till för att betala både för begravningen och alla räkningar och skulder tas ledning från de regler som gäller när ett dödsbo försätts i konkurs, dvs. förmånsrättslagen, du kan läsa lagen i sin helhet här. Vid en konkurs har begravnings- och bouppteckningskostnader så kallad allmän förmånsrätt, vilket betyder att de ska betalas före andra "vanliga" skulder, detta följer av 10 §. Varken din skuld eller hyresskulden utgör någon skuld där borgenären har någon allmän eller särskild förmånsrätt, varför 18 § blir aktuell. Av den paragrafen följer att fordringar som inte är förenade med förmånsrätt har inbördes lika rätt. Med detta menas att de tillgångar som finns kvar efter att fordringar med allmänna och särskilda förmånsrätter betalats fördelas procentuellt, precis som du föreslagit. Jag rekommenderar att du granskar de olika förmånsrätterna i förmånsrättslagen och funderar på om det finns några skulder med allmän eller särskild förmånsrätt, av frågan framgick inte att hon hade några sådana skulder. Jag hoppas att svaret varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Måns Gottfries
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (235)
2020-06-30 Förmånsrätt i konkurs
2020-06-01 Kan jag sätta mitt företag i konkurs vid tvist om fordran?
2020-05-27 Kan min makes företags konkurs påverka mig?
2020-05-03 Blir jag av med mina fordringsägare om jag begär mig själv i konkurs?

Alla besvarade frågor (81688)