Principen om särförvaltning

FRÅGA
Kan min make bli betalningsskyldig på en faktura/avtal som endast jag står på?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt äktenskapsbalken, där regler om äktenskap återfinns, råder en princip som kallas principen om särförvaltning. Principen stadgas i 1 kap. 3 § äktenskapsbalken och innebär att makarna i ett äktenskap råder över sin egendom, och svarar för sina egna skulder. Det betyder att de skulder en make ådrar sig inte kan leda till betalningsskyldighet för den andre maken. Detta gäller sålänge det rent civilrättsligt faktiskt bara är ena makens skuld. Om det är båda makarnas skuld, kan båda självfallet bli betalningsskyldiga.

För att tydligt svara på din fråga: nej, din make kan inte bli betalningsskyldig om det är din skuld.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1188)
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?
2020-12-30 Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?
2020-12-28 giltigt äktenskapsförord utan att uppfylla de föreskrifter i Äktenskapsbalken

Alla besvarade frågor (88087)