Principen om särförvaltning

Kan min make bli betalningsskyldig på en faktura/avtal som endast jag står på?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Enligt äktenskapsbalken, där regler om äktenskap återfinns, råder en princip som kallas principen om särförvaltning. Principen stadgas i 1 kap. 3 § äktenskapsbalken och innebär att makarna i ett äktenskap råder över sin egendom, och svarar för sina egna skulder. Det betyder att de skulder en make ådrar sig inte kan leda till betalningsskyldighet för den andre maken. Detta gäller sålänge det rent civilrättsligt faktiskt bara är ena makens skuld. Om det är båda makarnas skuld, kan båda självfallet bli betalningsskyldiga.

För att tydligt svara på din fråga: nej, din make kan inte bli betalningsskyldig om det är din skuld.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas TärnrothRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning