Principen om fri bevisprövning

2021-04-23 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej!Om jag blir kallad till förhör men sen inte vittnar i rätten, på grund av att den åtalade är närstående. Får dom använda mitt förhör då?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Jag tolkar det som att du undrar huruvida domstolen har rätt att använda ett tidigare förhör med dig som bevis i en rättegång, trots att du är närstående.

I svensk rätt har vi något som kallas för fri bevisföring, vilket är en princip kommer till uttryck i 35 kap 1 § Rättegångsbalken. Principen innebär att all bevisning som förs in i domstolen är prövbar oavsett om beviset införskaffats på ett sätt som är olagligt. I en rättegång kan parterna därför åberopa i princip allt, och ett förhör med dig som närstående går alltså att åberopa som bevis.

Vad som gäller i din situation

Det jag beskrivit ovan kommer i praktiken innebära att ditt tidigare förhör kan användas som bevis. Det är sedan upp till domarna att avgöra värdet av den bevisning som lagts fram. Domstolen kan komma att bedöma att bevisvärdet är lågt eller till och med saknas just på grund av att du är närstående. Det är svårt för mig att göra en sådan bedömning utan att veta vad som framgår av förhöret.

Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (395)
2021-09-30 Bevisprövning vid fortkörning.
2021-09-30 Hur värderar domstolen bevis?
2021-09-28 Vad har ett erkännande för betydelse i brottmål?
2021-09-28 Får part ut ljudupptagning av vittnesförhör efter slutdelgivning?

Alla besvarade frågor (96522)