Principen om fri bevisprövning

Hej, jag har lagt ut pengar i form av lån åt en person som idag inte längre anser sig ha skyldighet att betala tillbaka. Vi har diskuterat lånet i mail och där framgår det att lånet är riktigt. Men personen i fråga anser av div. Irrelevanta anledningar att det är indirekt återbetalt. Saker som denna personens egna utlägg som ej är kopplade till mig. Det jag undrar är vilken typ av bevis bör jag ta fram för att intyga skuldens riktighet. Kvitton finns ej och personen har uttryckt sig i mail att mitt ord står mot dennes. Personen i fråga tar lätt till lögner så i min uppfattning så är bevis av stor vikt. Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid processföring vid svensk domstol tillämpas principen om fri bevisprövning, vilken innefattar både fri bevisföring och fri bevisvärdering, se 35 kap. 1 § Rättegångsbalken (1942:740) (RB). Fri bevisföring innebär att i princip alla bevismedel är tillåtna, alltså att du får använda alla typer av medel som kan styrka din rätt till betalning. Fri bevisvärdering innebär att domstolen fritt har att bedöma bevisvärdet av den bevisning du lägger fram. Domstolen har alltså inga riktlinjer för hur vissa bevismedel ska värderas.

Sammantaget kan du använda allt underlag du har som du tror kan styrka din rätt att få betalt. Mitt tips är att du använder dig av den mailkorrespondens som finns och, om lånet överförts från ditt bankkonto, ett kontoutdrag som visar att pengarna överförts till låntagaren. Om det finns en eller flera personer som känner till låneförhållandet kan du även använda dessa som vittnen.

Vänligen,

Evelina LindgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”