Principen om condictio indebiti och preskription

2017-03-12 i Övrigt
FRÅGA
Hej,Min arbetsgivare betalade ut en lön för mycket, jag trodde vi fick efterskottslön. Tre månader senare får jag ett mail om att det skett. Jag mailade tillbaka på en gång och frågade hur mycket jag egentligen skulle betala tillbaka då hon menade på att jag även fått felaktiga semesterdagar. Jag har fortfarande inte fått svar på mitt mail om hur mycket jag egentligen ska betala tillbaka. Min fråga är ifall hon kan kräva tillbaka pengarna snart 9 månader i efterhand?Tack på förhand!Vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en person av misstag betalar ut ett belopp till någon som inte skall ha betalningen eller om summan är för hög så aktualiseras principen om condictio indebiti. Detta betyder ungefär ”rätt att återfå en felaktig betalning” och det är en allmän juridisk princip som inte är reglerad i lag. Principen är tillämplig även i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och innebär att arbetsgivaren i detta fall som utgångspunkt har rätt att få tillbaka den del av betalningen som är felaktig.

Det har dock förekommit undantag från denna princip i domstolens praxis där mottagaren fått behålla den felaktigt utbetalade summan. Förutsättningar som kan vara avgörande för att mottagaren ska få behålla summan är om mottagaren exempelvis varit i god tro rörande utbetalningen och inte heller haft någon anledning att misstänka att betalningen skulle vara felaktig samt att personen har inrättat sig efter betalningen. Att personen inrättat sig efter betalningen innebär i princip att mottagaren har anpassat sin ekonomi utifrån utbetalningen eller att personen har förbrukat den felaktigt utbetalda summan. Andra saker som enligt domstolens praxis kan vara av avgörande betydelse är om någon av parterna har uppvisat oaktsamhet samt att den felaktiga utbetalningen har lett till att mottagaren gjort en obehörig vinst.

Bedömningen görs på objektiva grunder och den goda tron bedöms utifrån det utbetalda beloppets storlek i förhållande till den normala löneutbetalningen. Det kan också vara avgörande hur lång tid det tar innan misstaget upptäcks. Om den felaktiga utbetalningen upptäcks inom en kort tid så talar detta för att en återbetalning ska ske.

I arbetsdomstolens praxis framgår också att en arbetstagare kan anses vara i god tro om avlöningsförhållandena varit svåröverblickbara och att det därmed varit svårt för arbetstagaren att förstå att ett fel har begåtts eller att arbetstagaren blivit misstänksam och frågat arbetsgivaren, men då fått besked av denne att betalningen var korrekt. Å andra sidan kan en ökning av löneförhållandena föranleda arbetstagaren att närmare granska sina lönespecifikationer och i sådant fall bör arbetstagaren inte anses vara i god tro.

Utifrån det du uppger i din fråga så verkar du ha uppmärksammat att du fått mer betalt än vanligt, vilket kan föranleda att du borde ha granskat din lönespecifikation mer noggrant och således inte var i god tro. Du uppger dock att du trodde att det var en efterskottslön, vilket kan tala för att du ändå var i god tro. Det framgår också att din arbetsgivare kontaktat dig efter tre månader och uppmärksammat felet, vilket kan tala för att betalningen ska återgå eftersom det gått relativt kort tid innan misstaget upptäcktes. Eftersom du heller inte verkar ha inrättat dig efter betalningen och inte synes ha spenderat pengarna så ser det sammantaget ut som att du skall betala tillbaka pengarna i enlighet med principen.

Så som jag uppfattar din fråga så har det nu gått nio månader sedan den felaktiga betalningen skedde och du har fortfarande inte hör från din arbetsgivare. Det finns ingen enskild regel för vilken preskriptionstid som gäller rörande felaktiga utbetalningar enligt principen om condictio indebiti. Den allmänna preskriptionstiden i Sverige är 10 år från fordrans tillkomst (alltså när du fick betalningen) och den bör vara tillämplig i följande fall, Preskriptionslagen 2 §. Stöd för detta återfinns även i praxis. Detta innebär att din eventuella skyldighet att betala tillbaka inte försvinner trots att arbetsgivaren inte hört av sig under dessa nio månader.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp!

Du är också välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar.

Josefine Rembsgård
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1919)
2021-07-31 Får en arbetsgivare boka in extra pass utan den anställdes godkännande?
2021-07-29 Nekad jobb på grund av brottsmisstanke
2021-07-27 kan arbetsgivare göra avdrag för arbetskläder?
2021-07-26 särbehandling ålder vid anställning

Alla besvarade frågor (94564)