Principalansvar på Twitter

2017-01-16 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej! Finns det några lagar eller regler huruvida en offentlig person, tex journalist eller politiker får yttra sig på sin privata twitter utan att partiet eller arbetsgivaren kan ställas till svars. Finns det skillnad på en privatperson och en anställd. Hur dras i så fall den linjen? Exempel på fall: http://www.dagensmedia.se/medier/digitalt/aftonbladet-och-herrey-har-motts-i-ratten-efter-rasist-tweet-6533162
SVAR

Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Som huvudregel kan en arbetsgivare inte hållas ansvarig för vad en anställd gör på sitt privata twitter-konto, då det är just den anställdes privata twitter-konto. I vissa fall kan, som du påpekar, dock gränslinjen mellan var den privata sfären och arbetslivet vara svår att dra. I 3 kap. 1 § skadeståndslagen stadgas det s.k. principalansvaret, d.v.s. arbetsgivarens skadeståndsansvar för sina arbetstagare. Arbetsgivaren kan hållas ansvarig för skador som arbetsgivaren orsakar i tjänsten, men inte utanför. Tjänstebegreppet ska dock tolkas extensivt. När det gäller förmögenhetsskador krävs dock att arbetstagaren har begått ett brott och att det även har samband med tjänsten, för att arbetsgivaren ska kunna bli skadeståndsansvarig.

Gränsdragningen mellan en privatperson och en anställd kan liknas med bedömningen kring om något har orsakats i tjänsten eller ej. D.v.s. skedde det under arbetstid? Var det en del av arbetsuppgifterna? O.s.v.

I ditt exempel försökte kärande visa på ett samband mellan den anställdes twitter-konto och företaget, d.v.s. att kontot skulle vara en del av yrket. Ett helt privat konto torde inte kunna falla inom principalansvaret. Det finns inga regler kring om ett twitter-konto är privat eller ej, utan en samlad bedömning skulle sannolikt göras. I detta fall prövades aldrig frågan huruvida det fanns en koppling mellan twitter-kontot och arbetsgivaren, eftersom tingsrätten inte ansåg att den anställde hade begått ett brott.

Med vänlig hälsning,

Anton Olenius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (632)
2021-01-19 Vad kan jag göra om min granne olovligen tar bort träd och buskar på min tomt?
2020-12-28 Är min arbetsgivare skyldig att ersätta sakskada på arbetsplatsen?
2020-12-28 Jämkning av skadestånd
2020-12-05 Olagligt att fota anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (88420)