FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndsansvar, arbets-givare/tagare29/02/2016

Principalansvar och ansvarsförsäkring

Hej, jag har en fråga gällande principalansvar och dess följder.

Ex. jag jobbar som trädgårdsmästare och i tjänst råkar jag köra med en traktor in i någon annans bil. Ägaren till bilen väcker skadeståndstalan gentemot min arbetsgivare, som blir skadeståndsskyldig. Min fråga är nu, kan min arbetsgivare vända sig till någon (ex. Försäkringsbolag) för ersättning av traktorn som blivit förstörd? Eller han får stå för reparationskostnaderna själv? Mvh nyfiken.

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Om din arbetsgivare har en s.k. ansvarsförsäkring täcker försäkringen skadeståndsanspråk om skadeståndet inte har uppkommit pga. grov vårdslöshet eller uppsåt från arbetsgivaren, om så är fallet sätts ersättningen från försäkringsbolaget ned alternativt uteblir helt.


Mikael JonassonRådgivare