Principalansvar och ansvarsförsäkring

FRÅGA
Hej, jag har en fråga gällande principalansvar och dess följder.Ex. jag jobbar som trädgårdsmästare och i tjänst råkar jag köra med en traktor in i någon annans bil. Ägaren till bilen väcker skadeståndstalan gentemot min arbetsgivare, som blir skadeståndsskyldig. Min fråga är nu, kan min arbetsgivare vända sig till någon (ex. Försäkringsbolag) för ersättning av traktorn som blivit förstörd? Eller han får stå för reparationskostnaderna själv? Mvh nyfiken.
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Om din arbetsgivare har en s.k. ansvarsförsäkring täcker försäkringen skadeståndsanspråk om skadeståndet inte har uppkommit pga. grov vårdslöshet eller uppsåt från arbetsgivaren, om så är fallet sätts ersättningen från försäkringsbolaget ned alternativt uteblir helt.

Mikael Jonasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare (110)
2020-09-13 Skadeståndsansvar för arbetstagare
2020-08-30 Skada i tjänsten
2020-07-05 Skadestånd när anställd tappar bort nyckel
2020-06-28 Behöver jag ersätta skador till arbetsgivaren som jag har orsakat i tjänsten?

Alla besvarade frågor (84158)