Principalansvar

FRÅGA
Hej! Jag äger en städ firma och har några anställda personer. En av dem har spillt fönsterputs på trä trappan och det blev en stor blå fläk på. Jag har sagt flera gången och hon har även skrivit under att alltid bära alla medel i hinken eller påse för att undvika olyckor som den. Vem bör ansvar för detta? Tacksam för svar. Med vänlig hälsning, Marzena Trzpil
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som arbetsgivare har man något som kallas principalansvar. Principalansvar innebär i princip att man som arbetsgivare i vissa situationer är skyldig att ansvara för skador som arbetstagaren vållar. Denna princip föreskrivs i 3 kap. 1 § skadeståndslagen. För att en arbetsgivare ska anses vara ansvarig krävs det att arbetstagaren vållat skadan genom fel eller försummelse, samt att detta sker i tjänsten.

Att arbetstagaren vållar skadan innebär att denne har varit vårdslös och att detta vårdslösa beteende har lett till skadan i fråga. I arbeten där det finns stora skaderisker och där det krävs större inslag av individuella bedömningar ställs större krav på arbetstagaren, i dessa situationer föreligger det alltså mer sällan principalansvar. Städningsarbeten ses dock troligtvis inte som ett sådant arbete.

Att skadan har skett i tjänsten innebär att skadan har skett när arbetstagaren har utfört sina arbetsuppgifter "på arbetsplatsen". I frågan framkommer att skadan uppkom när arbetstagaren utförde städning för företagets räkning, därmed har skadan skett i tjänsten.

Sammanfattningsvis har skadan vållats av en arbetstagare i tjänsten och principalansvar föreligger således. Det betyder att det är arbetsgivaren som anses vara ansvarig för skadan.

Hoppas detta gav svar på din fråga.

Axel Helgesson
Fick du svar på din fråga?