Presumtionsregeln i konsumentköplagen

2015-04-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej,Jag har läst lite i era 'vanliga frågor' och däri sökt specifikt efter information gällande reklamation. Men en sak som jag tycker är av stor vikt kan jag inte hitta, nämligen om en vara fungerar över 6 månader tex 2,5år och sen går sönder, då kan man inte anta att felet var ursprungligt men hurvida kan man då reklamera varan och få den reparerad/utbytt? Känns inte som det är mening med lag om reklamation upp till 3år om felet måste anses vara ursprungligt och det inte går att bevisa/anta efter 6månader!!?(Varan är köpt ny i butik av mig som privatperson)MVH
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


Den tidsmässiga begränsningen av presumtionsregeln i 20 a § konsumentköplagen motiveras av ifrågavarande regels karaktär av undantag från den huvudregel som annars gäller då någon haft ett visst föremål i sin vård; närmare bestämt att bevisbördan åligger innehavaren; samt det faktum att felets ursprunglighet blir mindre sannolik med tiden. Motivet till huvudregeln är att den som utövar kontroll över något i allmänhet har betydligt större möjligheter att påverka dess skick än den som sålt detta och därför även en bättre insikt i den behandling saken fått. Regeln är således inte ämnad att ge köparen obegränsade möjligheter att reklamera något, utan syftar till att genom positiv särbehandling ge konsumenter en bättre utgångsposition än näringsidkare vid eventuell tvist.


Konsumentköplagen finner du här.
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1030)
2020-07-09 Vad kan man göra om företaget inte återkopplar efter reklamation?
2020-07-08 Kan jag reklamera bilköp efter 3 år och 7 månader?
2020-06-30 Får företag debitera en undersökningsavgift, om inget fel i produkten hittas vid felundersökning?
2020-06-30 Reklamationstid - Bilköp?

Alla besvarade frågor (81800)