Presumtion för tillsvidareanställning

Hej!

Har inte skrivit något anställningsavtal på jobbet trots påminnelse till chefen. Har nu jobbat i 2 månader och 2 dagar, och fått hem en lönespec, där lön och första arbetsdag framgår.

Stämmer det att jag är tillsvidareanställd om inget annat avtal har ingåtts, varken muntligt eller skriftligt? Och om jag skulle bli sjuk så kan jag inte bli avskedad lika enkelt som vid en provanställning?

Med vänliga Hälsningar

Lawline svarar

Hej,

Tack för dina frågor och för att du vänder dig till Lawline.

Anställningsförhållanden regleras i lag om anställningsskydd (LAS), vilken du hittar här.

Först och främst ska framhållas att ett anställningsavtal kan ingås formlöst. Med andra ord innebär det att anställningsavtalet inte behöver ha någon särskild form för att vara gällande. Det ligger emellertid i så väl ditt som i arbetsgivarens intresse att ni har ett skriftligt avtal eftersom det ger dig klarhet angående din anställningssituation och kan förebygga framtida konflikter avseende din anställning.

Ett anställningsavtal gäller tillsvidare om du och din arbetsgivare inte har avtalat om annat (4 § LAS). Vid en tillsvidareanställning är anställningstiden inte bestämd på förhand och anställningen upphör i normalfallet först efter uppsägning. En uppsägning kräver en saklig grund från arbetsgivarens sida.

Vid en provanställning kan arbetsgivaren när som helst besluta att avbryta anställningen utan några som helst objektiva skäl (6 § LAS). Det ska dock ske med två veckors framförhållning. En provanställning utgör en form av tidsbegränsad anställning och är något som du och din arbetsgivare måste ha avtalat om.

För att sammanfatta och besvara dina frågor så stämmer det att du är tillsvidareanställd såvida ni inte avtalat om annat. En uppsägning kräver då saklig grund från arbetsgivaren sida, t.ex. arbetsbrist.

Vad du emellertid ska komma ihåg är att senast en månad efter att du började jobba skulle din arbetsgivare ha lämnat skriftlig information till dig om alla villkor som är av väsentlig betydelse för din anställning. Endast när anställninsgstiden är kortare än tre veckor är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information. Informationen som lämnas ska åtminstone innehålla (6c § LAS):

1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.
2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.
3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt
a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,
b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,
c) vid provanställning: prövotidens längd.
4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.
5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.
6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.


Mitt råd till dig är därför att ännu en gång ta upp frågan om ett skriftligt anställningsavtal med din arbetsgivare, och åtminstone begära att du får den information som din arbetsgivare är skyldig att lämna till dig.

Jag hoppas att detta har besvarat dina frågor. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig igen.

Med vänlig hälsning,

Mikaela Wedbäck PizevskaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”