Preskriptionstiden för felanmälan inom sjukvården

FRÅGA
Finns det Preskibitionstid för Försäkringsersättning genom Felbehandling av patient inom sjukvården??
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du i Patientskadelagen.

Har du drabbats av en skada inom sjukvården kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt Patientskadelagen, under den förutsättning att det finns övervägande sannolikhet för att skadan har orsakats av den vård, behandling eller liknande som gavs. () Anmälan gör till IVO.

Preskriptionstiden är 10 år så för att kunna få ersättning enligt Patientskadelagen måste du alltså väcka talan inom 10 år räknat från den tidpunkt skadan orsakades. (23§) Det kan även finnas en möjlighet att väcka talan efter preskriptionstiden men då krävs synnerliga skäl, vilket är ett ganska högt ställt krav och bestämmelsen tillämpas väldigt restriktivt. (24§)

Hoppas att det här var till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Maryam Naqqar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (261)
2021-02-28 Kan man begära ut en avliden anhörigs journal?
2021-02-22 Har jag rätt att välja abortmetod?
2021-01-30 Är det möjligt att göra abort i Sverige efter vecka 22?
2021-01-30 Kan man anmäla vården om man upplever att dem gjort något fel i den medicinska behandlingen?

Alla besvarade frågor (89930)