Preskriptionstid vid borgensförbindelse (hyreskontrakt)

2016-03-29 i Hyresavtal
FRÅGA
Hejsan!Jag har skrivit på som borgensman på ett hyreskontrakt. Gäller det ända till kontraktet är uppsagt eller går det ut efter 2 år som jag hört
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag har förstått allt rätt så rör det sig om preskriptionstid för borgensförbindelser. Din fråga är hur länge avtalet gäller för dig som tredje part i hyresförhållandet. Relevant lagrum blir då preskriptionslagen § 2. Se: här
Huvudregeln i preskriptionslagens 2 § är att en fordran är preskriberad efter tio år, men när en hyresvärd hyr ut en lägenhet till en privatperson för dennes enskilda bruk (vilket är mer aktuellt i ditt fall) räknas hyran som en konsumentfordring, och då gäller en preskriptionstid på tre år.
Varje förfallen månadshyra som inte har betalats har sin egen preskriptionstid. Exempelvis; hyran för mars månad år 2013 preskriberas i mars år 2016, hyran för april månad år 2013 preskriberas i april år 2016 osv. Denna preskriptionstid gäller även för borgensmän, och kan inte hyresgästen krävas på grund av preskription kan inte heller en borgensman krävas.

Du har rätt i att preskriptionstiden sträcker sig i två år efter att kontraktet är uppsagt. Har hyresgästen lämnat lägenheten gäller en annan preskriptionstid för fordran gentemot hyresgästen, nämligen två år från fordringens uppkomst. Denna preskriptionstid gäller också för borgensmän, och de kan inte heller krävas efter att två år har löpt från det att lägenheten lämnats, om inte hyresvärden dessförinnan gjort ett preskriptionsavbrott.

Viktigt att känna till är dock att borgensförbindelsen i sig har en självständig preskriptionstid. Detta gäller oavsett eventuella fordringars (hyrornas) preskriptionstider. En borgensförbindelse anses preskriberad när tre år från borgensförbindelsens ingående har passerat. Om du alltså ingår en borgensförbindelse år 2016 anses det vara preskriberat år 2019 och då kan du inte längre krävas att betala för hyresgästen. En ny treårsperiod börjar emellertid löpa om hyresvärden gör ett preskriptionsavbrott genom att skicka ett krav eller en påminnelse om borgensåtagandet till borgensmannen.

Tänk på att tre år gäller, om det inte har skett ett preskriptionsavbrott mellan dig och hyresgästen, samt två år efter det att kontraktet sagts upp om du har fått ett krav eller påminnelse om borgensåtagandet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsning,Odysseas Georgakakis Paulsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?